natječaj, nagrada

30. godina Nagrade 'Ivo Vuljević'


prijava: 15.11.2017.

HGM raspisuje natječaj za dodjelu Nagrade Hrvatske glazbene mladeži 'Ivo Vuljević' za sveukupno djelovanje mladih glazbenika s naglaskom na najistaknutije umjetničko ostvarenje u 2017. 

Hrvatska glazbena mladež kroz svoje dugogodišnje djelovanje pomaže, promovira i potiče napredak mladih glazbenika. Otkrivajući nadarenost kod mladih, pruža im potporu u nastupanju, usavršavanju i pronalaženju njihovog puta do velike pozornice. Osim organiziranja koncertnih nastupa, Hrvatska glazbena mladež od 1988. godine dodjeljuje i godišnju nagradu za najbolje ostvarenje mladih glazbenika u tekućoj godini na samom kraju godine, ove godine iznimno 28., a ne 29. prosinca.

Nagrada Ivo Vuljević sastoji se od diplome, novčanog iznosa i koncerta u okviru godišnjeg programa Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog.
Nagrada je nazvana po počasnom predsjedniku Hrvatske glazbene mladeži i dugogodišnjem direktoru Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog Ivi Vuljeviću (1919.-1986.).
Prvi dobitnik Nagrade bio je danas svjetski poznati hornist Radovan Vlatković.
Od tada dodijeljena je nizu mladih glazbenika solista i komornih ansambala, od kojih su mnogi postigli vrijedne uspjehe u zemlji i inozemstvu.
Dosadašnji dobitnici Nagrade Ivo Vuljević su:
Radovan Vlatković, Lidija Horvat, Dejan Lazić, Katarina Krpan, Lovro Pogorelić, Anđelko Krpan, Monika Leskovar, Ana Vidović, Davor Bobić, Martina Filjak, Ivana Bilić, Jadranka Gašparević, Renata Pokupić, Luka Vukšić, Matija Dedić, Krunoslav Babić, Zagrebački klavirski trio, Kvartet Porin, Valentina Fijačko, HGM Jazz Orkestar Zagreb, Tomislav Mužek, Akademski duhački kvintet, Udaraljkaški ansambl Bing Bang, Igor Lešnik, Petrit Çeku, Luka Šulić, Pavao Mašić, Petra Kušan, Danijel Detoni, Marin Maras, Valter Dešpalj (u povodu 20. obljetnice nagrade), Aljoša Jurinić, Srđan Bulat, Filip Merčep, Goran Jurić, Diana Haller, Kaja Farszky, Marco Graziani, Ivan Krpan, Katarina Kutnar.

NATJEČAJ >>>


(D.H.F., 06.10.2017)