natječaj

Natječaj za prijem u članstvo HDLU


vrijeme: 31.10.2017.
prijava: 30.11.2017.

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika raspisuje natječaj za prijem novih članova. Prijave se primaju do 30. studenoga 2017.

 
UVODNO

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika je nevladina, neprofitna i nestranačka strukovna udruga čiji su članovi likovni umjetnici različitih umjetničkih izraza i svih generacija. HDLU je osnovano 1868. godine i najstarije je strukovno udruženje likovnih umjetnika koje djeluje na nacionalnoj razini. Sjedište HDLU-a je u Domu hrvatskih likovnih umjetnika, Meštrovićevom paviljonu na Trgu žrtava fašizma 16, Zagreb. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika godišnje organizira ili sudjeluje u organizaciji tridesetak izložbi kroz četiri različito profilirana galerijska programa (galerija Bačva, galerija Prsten, galerija PM, galerija Karas), čime pokriva gotovo sve segmente umjetničkog izraza – od velikih nacionalnih i međunarodnih manifestacija, do projekata u novim medijima bliskih eksperimentu.

UVJETI ZA UČLANJENJE

Temeljem Članka 12., Statuta HDLU, redovitim članom HDLU-a može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba koja ispunjava uvjete:

1.da je hrvatski državljanin ili strani državljanin s prebivalištem ili privremenim boravištem u Republici Hrvatskoj,
2.da ima odgovarajuću strukovnu spremu (završenu likovnu akademiju ili završeni sedmi stupanj pedagoške akademije – likovni smjer ili odgovarajuće strukovno obrazovanje u inozemstvu),
3.da trajno djeluje na području likovnoga i multimedijskog stvaralaštva.

Iznimno, redovitim članom HDLU‐a može postati i osoba koja nema odgovarajuće obrazovanje, ali koja ispunjava kriterije iz pravilnika o primanju u članstvo i to dokaže potrebnom dokumentacijom za razdoblje od najmanje pet (5) kontinuiranih godina, a čije likovno i/ili multimedijsko umjetničko stvaralaštvo i javno djelovanje znači doprinos hrvatskoj kulturi i umjetnosti.

PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA

Temeljem Članka 14. Statua HDLU, prava i dužnosti redovitoga člana HDLU-a su:
• sudjelovanje u ostvarivanju ciljeva i djelatnosti HDLU-a;
• predlaganje, biranje drugih i mogućnost biti izabran u tijela upravljanja HDLU-a;
• zaštita interesa HDLU-a i njegovih članova te promicanje HDLU-a i hrvatskog likovnog i multimedijskog stvaralaštva u zemlji i inozemstvu vlastitim stvaralaštvom i društvenim djelovanjem;
• predstavljanje svake izložbe ili projekta realizirana u galerijama HDLU-a i drugim izložbenim i galerijskim prostorima putem web-stranica HDLU-a;
• kvalitetno predstavljanje na internetskoj stranici HDLU-a;
• pravodobna obaviještenost o svim planiranim izložbama i događanjima u HDLU-u;
• zaštita Pravno-administrativne službe HDLU-a ako je ugroženo umjetničko djelovanje ili pravo na javno djelovanje u struci te ako su ugrožena autorska i moralna prava člana na djelo i rad, ili ako je ugrožen ugled člana u struci;
• redovito plaćanje članarine (200,00 kn godišnje).

Stupanjem u HDLU stječe se:

• pravo na porezne olakšice za autorska umjetnička djela u skladu sa Zakonom,
• pravo na izdavanje certifikata pri prodaji umjetničkih radova,
• pravo na preporuke za mirovinske dodatke,
• pravo na preporuke za dobivanje radnih prostora/ateljea ili rezidencijalnih programa,
• pravo na procjenu rada prilikom kandidiranja za članstvo u HZSU (Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika),
• pravo na posjedovanje članske iskaznice HDLU-a i međunarodne iskaznice IAA kojima se stječe pravo na besplatan ulaz u galerijske prostore u Hrvatskoj i inozemstvu (odluka u nadležnosti galerija),
• pravo na sudjelovanje na natječajima koji zahtijevaju članstvo u strukovnoj udruzi,
• pravo na sudjelovanje na Godišnjoj izložbi članova HDLU-a,
• pravo na sudjelovanje na natječaju za dvomjesečni boravak u atelieru Cité Internationale des Arts u Parizu;
• pravo na sudjelovanje na natječajima za aktivnosti namijenjene samo redovitim članovima HDLU (npr. natječaj za atelje u vlasništvu HDLU, natječaj za rezidencije npr. u okviru EU projekta CreArt, natječaj za umjetničke intervencije i projekte u organizaciji HDLU, i sl.).

KOTIZACIJA

Kotizacija po kandidatu iznosi 300,00 kn, a plaća se pri predaji prijave ili na žiro-račun društva  Zagrebačka banka IBAN HR7123600001101361051.

Studenti Akademije likovnih umjetnosti koji su odslušali 5 godina studija te još nisu diplomirali, a radove su izlagali na izložbama, plaćaju kotizaciju u iznosu od 150,00kn.
Kotizacija se ne vraća.

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU

Temeljem Članka 13., Statuta HDLU  za primanje u članstvo HDLU-a kandidat je dužan podnijeti:
• ispunjenu i potpisanu e-pristupnicu koja je dostupna OVDJE.
• dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili potvrda o prebivalištu ili boravištu u Republici Hrvatskoj)
• dokumentaciju o obrazovanju (preslika diplome)
• dokumentaciju o umjetničkom djelovanju: primjere radova (najmanje 10 relevantnih radova – fotografije, reprodukcije) i dokaze o umjetničkom djelovanju: katalozi, knjige, časopisi i sl.
• dokaz o plaćenoj kotizaciji za natječaj.

Materijali se dostavljaju u:
• fizičkom obliku: sve materijale (osim e-pristupnice) i vizualne priloge isprintane i uredno složene u portfolio (mapu za odlaganje dokumenata A4 formata)* i u
• digitalnom obliku: ispunjena i prijavljena (submit) e-pristupnica, primjeri video radova (linkovi neki od on-line servisa ili na CD-u ili DVD-u) dostavljaju se dodatno na e-mail tajnistvo@hdlu.hr **

* Napomena: E-prijavnica se ne može isprintati.
* Multimedijski umjetnici primjer rada dostavljaju samo u elektroničkoj formi (linkovi ili CD/DVD).
** Samo prijave koje imaju sve elemente (dokumentacija u portfoliju, e-pristupnica i linkovi/CD/DVD po potrebi) će biti razmatrani. 

NAČIN I ROK PRIJAVE

Prijave se dostavljaju osobno, poštom u Tajništvu HDLU, Dom hrvatskih likovnih umjetnika, Trg žrtava fašizma 16, Zagreb.
Radno vrijeme Tajništva: ponedjeljak – petak 9:00 – 16:00h.
Rok za prijavu: 30. 11. 2017.

Poziv u cijelosti pročitajte ovdje.

www.hdlu.hr


 

(D.H.F., 31.10.2017)

Tagovi: hdlu