konferencija, znanstveni skup

Međukulturalni i međureligijski dijalog: pozitivno iskustvo Hrvatske u europskom kontekstu / skup


vrijeme: 21.11.2017.
mjesto: Zagreb, Muzej Mimara, Rooseveltov trg 5

Interdisciplinarni znanstveni-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom Međukulturalni i međureligijski dijalog: pozitivno iskustvo Hrvatske u europskom kontekstu održat će se u utorak, 21. studenoga 2017. godine, u Muzeju Mimara u Zagrebu. 

Organizatori skupa su: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO, u suorganizaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a pokrovitelj je Vlada Republike Hrvatske.

Ovaj Skup želi vrednovati i istaknuti kulturalnu i religijsku različitost kao sastavni dio hrvatskog društvo te želi osvijestiti hrvatske građane o tom bogatstvu i odaslati pozitivnu poruku široj zajednici europskih naroda i svijetu da je Hrvatska religijski i kulturalno jedno tolerantno društvo, u kojem sekularnost, religije i kulture mogu zajedno konstruktivno živjeti i djelovati.

Program je podijeljen u tri tematske cjeline. Prva cjelina je naslovljena Važnost međukulturalnog i međureligijskog dijaloga u globaliziranom svijetu, druga cjelina se odnosi na sociološke i pravne izazove multikulturalnosti, a treća cjelina je više praktične naravi i posvećena je konkretnom međureligijskom i međukulturalnom suživotu, dijalogu i suradnji u hrvatskom društvu.

Skup je interdisciplinarne naravi, okupit će šesnaest izlagača različitih područja, teologe, sociologe, pravnike, predstavnike vjerskih zajednica i voditelje različitih državnih ili gradski službi koji su involvirani u međukulturalni i međureligijski dijalog. Među izlagačima su rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta profesor Željko Tanjić, akademik Ivan Supičić, muftija Aziz Hasanović, te izlagači iz inozemstva. 

www.min-kulture.hr

•  Knjižica sažetaka

(D.H.F., 20.11.2017)