natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – FARIS Kalamata, Grčka


prijava: 18.01.2018.
mjesto: Kalamata, Grčka

Općinska organizacija FARIS je službeno upravno tijelo općine Kalamata za kulturu, socijalnu skrb, obuku i zapošljavanje. FARIS održava umjetničke škole (glazbenu, umjetničku, plesnu) i organizira brojna događanja (koncerti, umjetničke izložbe, nastupe) te međunarodne festivale (npr. Kalamata Dance Festival). U projektima suradnje za natječaj u programu Kreativna Europa žele biti partner u projektima koji se bave glazbom ili plesom.

Kontakt:
Georgia Mavrea
E: depaklog@otenet.gr 
 
Partner search from Greece


(R.P.B., 24.11.2017)