natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – ZMUC / Zemun Small Art Center, Srbija


prijava: 01.12.2018.
mjesto: Beograd, Srbija

U ZMUC-u (Zemun Small Art Center) za natječaj za manje projekte suradnje u programu Kreativna Europa osmislili su interdisciplinarni projekt Muzej korupcije, a za kojeg traže vodećeg partnera među kulturnim organizacijama, nacionalnim agencijama i tijelima koja se bave korupcijom.

Muzej korupcije je interdisciplinarna platforma za formiranje zbirke mehanizama korupcije, kako u pravnom tako i etičkom smislu, kroz praktičnu, teorijsku i kritičku procjenu koristeći umjetničko istraživanje i suvremenu muzeologiju. Tematiziranjem korupcije, projekt će ne samo propitivati ideju muzeja kao institucije koja brine o zbirkama predmeta umjetničke i kulturne vrijednosti, već i kao kulturnog laboratorija ili kao katalizatora za izražavanje kontroverzi i neslaganja.
 
ZMUC / Zemun Small Art Center / osnovan je 2005. godine, s idejom da izazove promjene u društvenom tkivu i da suvremenu umjetničku scenu makne s margina. Razvili su novi koncept Movable Art Residencies, koji se provodi u Crnoj Gori, Albaniji i Srbiji.
 
Kontakt:
Goran Denić
E: zmuc@zmuc.org
E:gdenic@eunet.rs
 
Partner serach from Serbia

(R.P.B., 24.11.2017)