" />
predavanje, tribina

Predavanje o Međunarodnom udruženju etnologa i folklorista u Klubu HED-a


vrijeme: 05.12.2017. 18 h
mjesto: Zagreb; Etnografski muzej, Trg Mažuranića 14

U ciklusu predavanja Kluba HED-a Hrvatsko etnološko društvo poziva na predavanje dr. sc. Nevene Škrbić Alempijević, izv. prof, koje će se održati 5. prosinca, u 18 sati, u Etnografskom muzeju u Zagrebu. Izlagačica će predstaviti djelovanje, strateška usmjerenja i ciljeve Međunarodnoga udruženja etnologa i folklorista.

Osvrnut će se na nastojanja SIEF-a da se potakne intenzivnija međunarodna suradnja etnologa i folklorista (na poljima visokog obrazovanja, muzejske djelatnosti, izdavaštva itd.). Posebna pozornost posvećuje se uključenju mladih znanstvenika u rad SIEF-a.

 

Nevena Škrbić Alempijević (Supetar na Braču, 1976.) izvanredna je profesorica na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Na istom je Fakultetu završila dodiplomske studije etnologije te engleskog jezika i književnosti. Bila je angažirana kao istraživačica u više domaćih i međunarodnih projekata.

 

Trenutno sudjeluje u istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost „Stvaranje grada: prostor, kultura i identitet“. Samostalno ili u suautorstvu objavila je četrdesetak znanstvenih radova u časopisima i zbornicima radova; suurednica je šest uredničkih knjiga i zbornika radova; suautorica je dviju znanstvenih knjiga: Grad kakav bi trebao biti. Etnološki i kulturnoantropološki osvrti na festivale (s Petrom Kelemen, 2012) i Misliti etnografski. Kvalitativni pristupi i metode u etnologiji i kulturnoj antropologiji (sa Sanjom Potkonjak i Tihanom Rubić, 2016).

 

Glavna područja njezina znanstvenog interesa su: antropologija društvenog sjećanja, antropologija mjesta i prostora, konstrukcija kulturnih regija, studije otoka, studije izvedbe, studije karnevala, festivala i drugih javnih događanja.

 

Za svoj je znanstveni, nastavni i organizacijski rad primila godišnje nagrade i posebna priznanja Hrvatskoga etnološkog društva i Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U ožujku 2017. godine izabrana je za predsjednicu Međunarodnog udruženja etnologa i folklorista (SIEF) ), koje broji oko tisuću članova iz čitavoga svijeta.


(R.P.B., 01.12.2017)