natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – Galerija Fotografija, Slovenija


prijava: 18.01.2018.
mjesto: Ljubljana, Slovenija

Galerija Fotografija je osnovana 2003. godine kao prva privatna galerija u Sloveniji posvećena isključivo fotografiji. Imaju veliko međunarodno iskustvo i inovativan pristup u radu. Traže partnere za projekt suradnje u sklopu Kreativne Europe koji bi imao za cilj razvijati poslovne vještine kulturnih operatera koje bi doprinijele samoodrživom modelu upravljanja umjetničkih galerija. 

Kontakt:

Osoba za kontakt: Ms Barbara Ceferin
Adresa: Levstikov trg 7, SI - 1000 Ljubljana/Slovenija
tel/fax: +386 1 25 11 529
mob: +386 41 66 43 57
https://galerijafotografija.si

Partner search >>> 

Rok: 18. siječnja 2018.

(D.H.F., 09.01.2018)