" />
natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – K-Deleite 2016 SL, Španjolska


vrijeme: 18.01.2018.
mjesto: Španjolska; Pamplona

K-Deleite traži partnere za projekt GastroZirkus za prijavu na natječaj za projekte suradnje u potprogramu Kultura programa Kreativna Europa. GastroZirkus je projekt koji predlaže suradnju i izgradnju kapaciteta suvremenih cirkuskih umjetnika (redatelja, scenografa, akrobata, klaunova, mađioničara, itd.) s mladim kreativnim kuharima i njihovim timovima kako bi stekli nove vještine i repertoare.

Umjetnici iz obje discipline zajednički će raditi i izmjenjivati kreativne procese utemeljene na vrijednostima mediteranske prehrane (zdrava ishrana i stil života, konzumiranje sezonskih proizvoda, društvenost, međukulturalnost, itd.) koje će se prezentirati na tržnicama u gradovima na periferiji i u ruralnim sredinama. Gastro – cirkuske predstave koje uključuju i cirkus i kreativnu gastronomiju kreirat će se uz sudjelovanje lokalnog stanovništva. Potencijalne partnere traže u svim zemljama programa Kreativna Europa koje su cirkuske organizacije, škole, kreativni kuhari, agencije kulinarskih umjetnosti, komunikacijske agencije, umjetničke agencije te kulturni centri.

 

Kontakt:

 

Arturo Cisneros

E: arturocisneros.samper@gmail.com

A: Calle Pozoblanco 6 -5º, Pamplona 31001

T: 0034 606408758

 

Partner search from Spain

 

(R.P.B., 09.01.2018)