predstavljanje

Aktivnosti na CULPOL projektu u 2017.


vrijeme: 12.01.2018.

Odjel za kulturu i komunikacije Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) provodi dvogodišnji Jean Monnet projekt ‘EU kompetencije i nacionalne kulturne politike: kritički dijalozi’ (rujan 2016. – kolovoz 2018.) koji ima za cilj poticanje diskusije i kritičkog dijaloga o utjecaju EU agende na hrvatsku kulturnu politiku.  


Projektom se nastoji potaknuti bolja suradnja i umrežavanje akademske zajednice, kulturne zajednice i donositelja odluka koji se bave kulturnim politikama, te proširiti interes za EU teme među mladim istraživačima i istraživačicama te civilnim društvom koji se bave kulturom.

Nakon početka projekta  2016.  i održanog početnog sastanka i prvog sastanka radnih grupa u prosincu 2016. godine, u 2017. godini je organizirano više projektnih događanja, konferencija i radnih sastanaka, te je kroz projektnu mrežnu stranicu, u suradnji sa CULPOL suradnicima objavljeno sedam analitičkih priloga s ciljem unapređivanja znanja o relevantnim procesima kulturne politike na EU razini:

CULPOL tematski dokument 1 - Supsidijarnost, policy, OMK? Hrvatska kulturna politika u europskom kontekstu, autorice Jake Primorac
CULPOL tematski dokument 2Pregled metodoloških pristupa u europskim istraživanjima kulturnih politika, autorice Ane Žuvele
CULPOL tematski dokument 3Kulturno planiranje ‘u hodu’: Proces kandidature hrvatskih gradova za Europsku prijestolnicu kulture kao indikator stanja i promjena u kulturnoj politici, autora Marija Kikaša 
CULPOL tematski dokument 4Položaj i uloga kulture u Agendi EU. Policy implikacije potprograma Kultura u programu Kreativna Europa, autorica Jake Primorac, Nine Obuljen Koržinek i Aleksandre Uzelac
CULPOL analitički osvrt 1 - Osvrt na tipologije kulturnih politika, autorice Nade Švob-Đokić 
CULPOL analitički osvrt 2Proturječnosti interneta i problem artikulacije javnog interesa, autora Paška Bilića
CULPOL analitički osvrt 3Bottom-up pristup u kulturnoj diplomaciji, autorice Matee Senkić 


Pregled aktivnosti na CULPOL projektu u 2017. godini i planirane aktivnosti za 2018. godinu možete vidjeti na stranici: http://culpol.irmo.hr/pregled-culpol-aktivnosti-2017-godini/.

 

(D.H.F., 12.01.2018)