izložba

U prvom licu :: Lana Grahek u HDD galeriji


vrijeme: 09.02.2018. - 22.02.2018.
mjesto: Zagreb, HDD galerija

U petak, 9. veljače 2018. u 20 sati, u HDD galeriji u Zagrebu otvara se izložba Lane Grahek, jedne od najproduktivnijih i najzanimljivijih hrvatskih grafičkih dizajnerica mlađe generacije. 
Izložba je dio programske linije HDD galerije „U prvom licu“* te predstavlja svojevrsni presjek profesionalnog djelovanja autorice, samostalno i u suradnjama, tijekom posljednjih pet godina. 

Uz predstavljanje radova brojnih renomiranih autora, istraživanje povijesti dizajna i stimuliranje eksperimentalnih radova, HDD galerija nastoji promovirati i mlade autore, i to upravo one koji u svom mediju realiziraju ne samo izvrsne dizajnerske projekte prema narudžbi, nego i na zanimljive načine promišljaju neke od bitnih tema dizajna danas. Izložba Lane Grahek zamišljena je kao pregled njenih radova nastalih tijekom posljednjih 5 godina, uključujući i one realizirane još za vrijeme studiranja na Studiju dizajna Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Glavnina ih je vezana za suradnju s Kulturom promjene Studentskog centra, na programima Teatra &TD, MM centra SC-a, Francuskog paviljona te na pojedinačnim projektima KP-a poput Ganz novog festivala i Velesajma kulture.

Ganz novi festival 2017, Siječanjska akcija 2018; plakati

Na tom je angažmanu autorica izravno naslijedila Hrvoja Živčića i Darija Devića, čiji je rad za SC bio tematiziran na izložbi Dizajniranje SC-a 2014. godine u ovoj istoj galeriji, a i sam se oslanjao na dizajnersko nasljeđe Savske 25, od Dore Budor i Maje Čule sve unatrag nekoliko desetljeća do autora kao što su Željko Borčić, Boris Bućan, Davor Tomičić i Mihajlo Arsovski, da spomenemo samo neke čiji je rad duboko dizajnerski obilježio tu instituciju. Među ovim radovima, koji variraju od čisto tipografskih rješenja do onih u kojima se sučeljavaju tipografija i autoričine vektorske ilustracije, bit će predstavljen i Lanin dizajn brojnih promotivnih vizuala namijenjenih webu i društvenim mrežama, koji se unatoč svojoj današnjoj dominaciji i najširem dosegu, obično previđaju i rijetko promatraju na istoj ravni kao tradicionalni mediji poput plakata. To je važno i zato što je Lana Grahek u svom dosadašnjem radu za kulturu u okviru SC-a, suprotno razigranosti koju su unijeli njeni prethodnici, pokušala uvesti sustavnost i red u reprezentaciji pojedinačnih identiteta kulturnih aktera koji djeluju na toj adresi, kao i u odnose između različitih vidova njihove tiskane i digitalne promocije – od najmanjeg bannera do najvećeg billboarda.


Jedan mrtav čovjek, plakat za predstavu, Teatar &TD 2017.

Osim ovih radova izložba uključuje i izbor publikacija koje je Lana Grahek dizajnirala samostalno ili u suradnji s drugim autorima za različite izdavače, mahom u neprofitnom kulturnom ili obrazovnom sektoru, koji reflektiraju njen nesvakidašnji talent za oblikovanje knjiga i časopisa. Ti radovi otkrivaju nam dizajnericu koja veliku pažnju pridaje sadržaju, njegovoj organizaciji te navigaciji čitatelja kroz njega na angažiraniji način od onog koji se očekuje u tom mediju te sigurno dijelom inspiriran iskustvom weba. Konačno, i njen diplomski rad (točnije, dva tematski bliska diplomska projekta) uzima za temu upravo problem prevođenja tekstualnog i slikovnog sadržaja iz digitalne u tiskanu formu. Taj projekt, koji se može svrstati u žanr eksperimentalnog izdavaštva, suočava nas sa slabostima obiju domena da bi zatim kroz pažljivo projektiranu mogućnost „prevođenja“ iz jedne u drugu ponudio model koji predstavlja najbolje od oba svijeta.
(iz teksta Marka Goluba)
 
Programska linija U prvom licu omogućava autorima da iz osobnog rakursa, u suradnji s kustosom, sagledaju i artikuliraju prezentaciju vlastitog dosadašnjeg rada. Izložbe u 2018. predstavljaju rad mlade dizajnerice Lane Grahek te dizajnera, pisca i umjetnika Borisa Greinera.


Cover za slušaonicu u Rockstaru, 2016 / Cover za Kulturu promjene SC-a

Lana Grahek rođena je 1989. godine u Zagrebu, gdje trenutačno živi i radi kao freelance grafička dizajnerica. Akademsku godinu 2014/2015. radila kao demonstratorica na svim kolegijima tipografije Studija dizajna u Zagrebu, kod profesora Nikole Đureka i Hrvoja Živčića. 2016. diplomirala sa radom Eksperimentalno izdavaštvo: Transfer iz digitalnog u tiskani medij — osobne arhive kod mentora prof. Ivana Doroghyja i asistenta Tomislava Vlainića, također na Studiju dizajna u Zagrebu, smjer Vizualne komunikacije. Od nagrada izdvaja dva posebna priznanja za rad TŽV Gredelj — Karel Martens hommage pod mentorstvom profesora Damira Bralića i Nikole Đureka na Danu D 2013. i Izložbi hrvatskog dizajna 1314, te drugu nagradu na Danu D 2015. za diplomski rad. Od 2014. stalna je suradnica Kulture promjene i Teatra &TD Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu, a od 2013. godine angažirana je na međunarodnom festivalu dizajna Dan D kao dizajnerica i koordinatorica vizualnog identiteta.


U očima, letak za plesnu predstavu u Francuskom paviljonu, 2016.

www.dizajn.hr

(D.H.F., 07.02.2018)

Tagovi: lana grahek