natječaj

23. Revija lutkarskih kazališta – poziv


prijava: 16.04.2018.
mjesto: Rijeka

23. Revija lutkarskih kazališta održati od 3. do 10. studenoga 2018. u Rijeci. Kao i svake godine, pozivaju se sva lutkarska i dječja kazališta u Hrvatskoj i inozemstvu da prijave svoje predstave ukoliko žele ući u selekciju Festivala. Broj prijava po kazalištu nije ograničen, a primaju se do 16. travnja 2018.

Kazališta koja uđu u selekciju bit će o tome obaviještena do 1. srpnja 2018. Organizator zadržava pravo da selektira predstavu i po pozivu. Napominjemo da će pri selekciji kvalitativni element predstave biti rukovodeći.
 
Glavni program Revije bit će koncipiran kroz tri bloka koji se referiraju na ciljani uzrast: vrtićki, školski te za mlade i odrasle. Najveći broj predstava bit će namijenjen vrtićkom i mlađem školskom uzrastu. S obzirom da je GKL Rijeka programski partner T.D. EPK Rijeka 2020, jedan dio sadržaja Revije bit će proveden kroz programsku liniju Dječje kuće Europske prijestolnice kulture Rijeka 2020. Opširnije…

(R.P.B., 07.03.2018)