" />
natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – Acesso Cultura, Portugal


prijava: 04.10.2018.
mjesto: Portugal

Acesso Cultura (Pristup kulturi) je neprofitna udruga iz Portugala koja traži partnere za natječaj za projekte suradnje u programu Kreativna Europa s kojima bi izgradili projekt vezan uz pristup – fizički, društveni i intelektualni – kulturnim prostorima i kulturnoj ponudi.

Glavni ciljevi udruge Acesso cultura su:


  postaviti problem pristupa - fizičkog, društvenog i intelektualnog u središte promišljanja i praksi kulturnog sektora

  pridonositi usavršavanju stručnjaka u kulturi u pogledu pristupa, promičući promjenu na terenu

  promicati dijalog i promišljanje o pristupu u javnim forumima

  javno intervenirati uvijek kada se ne poštuje pravo ljudi na pristup kulturi


Kontakt:


Maria Vlachou

E: geral@acessocultura.org

T: + 351 917 510 659

 

Partner search from Portugal 

 

(R.P.B., 11.04.2018)