natječaj

Natječaj za 10. OSKARfest (međunarodna izložba - festival karikature)


prijava: 01.06.2018.

Udruga ARTour-Nerezine (Grad Mali Lošinj) raspisala je natječaj za sudjelovanje na 10. međunarodnoj izložbi karikatura OSKARfest - Osor - srpanj/listopad 2018. Tema: Životinje na (pustom) otoku. Rok za predaju radova: 1. lipanj 2018.

Izložba
OSOR (otok Cres - grad Mali Lošinj), Društveni dom - srpanj, kolovoz, rujan, listopad 2018.

Sudjelovanje
Izložba je otvorena za sve autore bez obzira na nacionalnost, dob, spol ili profesiju...

Tema
ŽIVOTINJE NA (pustom) OTOKU
(divlje, domaće, kućni ljubimci, preneseni smisao...)

Radovi
1 (jedna) karikatura BEZ RIJEČI
Pošalje li autor više radova, izložak odabire selektorica izložbe
Primaju se originalne karikature i radovi na računalu (numerirani i potpisani). Fotokopije se ne primaju.
Format: A4 (210x297 mm). Na poleđini svakog rada ispisati ime, prezime i adresu.

Rok
1. VI. (lipanj) 2018.

Za više informacija posjetite https://www.visitlosinj.hr/hr/10-oskarfest-medjunarodna-izlozba-karikatura.aspx?q=3-1106-1-1&state=krbl

Prijavnica


 

(D.H.F., 12.04.2018)