natječaj

16. međunarodni salon stripa Beograd – natječaj


prijava: 15.08.2018.
mjesto: Beograd; SKC, Srećna Galerija, Kralja Milana 48

16. međunarodni salon stripa Beograd objavljuje natječaj za sudjelovanje. Salon će se održati od 27. do 30. rujna u SKC Beograd. Rok za slanje radova je 15. kolovoza 2018.
 

Pravo sudjelovanja imaju autori svih uzrasta. Kandidat šalje rad na natječaj poštom (rad će biti prihvaćen i u slučaju da ga kandidat osobno donese). Rad treba biti u dobroj kopiji (ili originalu), od 1 do 4 table, A3 ili A4 formata.

 

Rad može biti djelo više autora (crtač, scenarist, kolorist), s tim da crtač ne može sudjelovati na natječaju s više od jednim radom. Rad može biti prethodno objavljivan. Tema, žanr i autorski pristup nisu zadati. Ne isključuje se mogućnost prihvaćanja rada sa strip tematikom u drugim medijima (reljef, skulptura, instalacija, objekt.) Tekst u stripu može biti na srpskom ili engleskom jeziku kao i na jezicima sa bivšeg srpskohrvatskog odnosno hrvatskosrpskog govornog područja.

 

Uz rad je obavezno poslati (na računaru ili čitko, štampanim slovima, popunjenu) prijavu koja se može preuzeti OVDJE ili sa www.salonstripaskc.rs. Svak rad na poleđini označiti rednim brojem (primjer: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4)  Radovi će biti žirirani za službene nagrade, nagrade prijatelja Salona i izložbu najuspješnijih radova.

 

Radovi koji propagiraju rasnu, vjersku, nacionalnu, osobnu, kao i druge vidove netrpeljivosti; imaju za cilj propagandu djelatnosti pravnih lica, organizacija, udruženja i pokreta; kao i radovi pornografskih sadržaja neće se uzimati u razmatranje.

 

Adresa za slanje radova:

SKC, Srećna Galerija

Salon stripa     

Kralja Milana 48

11000 Beograd, Srbija

 

(R.P.B., 09.05.2018)