natječaj

10. Organ Vida - javni poziv


vrijeme: 16.05.2018. - 15.06.2018.

Međunarodni fotografski festival Organ Vida poziva umjetnike iz cijelog svijeta koji rade u mediju fotografije i/ili u njezinom proširenom obliku, kroz video i zvuk, instalaciju, te kolaž i čiji radovi odgovaraju zadanoj temi ovogodišnjeg festivala 'Uključene, Aktivne, Svjesne — Ženske perspektive danas' da se prijave najkasnije do 15. lipnja 2018. godine. 

O temi:

Uključene, aktivne, svjesne — Ženske perspektive danas
 
U vrijeme post kapitalističkih globalnih previranja, tehnološkog napretka, jačanja desnice, pritiska religija koje nanovo ograničavaju ženska prava te privida demokratičnog društva 21. stoljeća susrećemo se sa situacijom u kojoj se davno izborena prava žena moraju nanovo zadobivati. Smatramo kako u jeku inicijativa kao što je #metoo, free the nipple, the future is female te fenomena kao što je ženski pogled potrebno preispitati aktualnu ulogu fotografije u reprezentaciji i artikulaciji ženskog iskustva, objedniti, ali i suprotstaviti različite generacijske i kulturne perspektive te kritički preispitati kako digitalna kultura transformira feministički pristup slici.
 
Zašto i kako žene protestiraju i potenciraju promjene? Tko su heroine našeg doba? Na koji način se oblikuju društvene uloge i obrasci ponašanja djevojčica i žena? Kako se djevojke reprezentiraju i samoreprezentiraju putem društvenih mreža i kako možemo promišljati novu tzv. Instagram generaciju umjetnica? Psihoanalitičarka Joanne Riviere još je 1929. godine objavila tekst Womanliness as a masquerade opisujući ženstvenost kao masku u patrijarhalno određenom društvu u kojem je ta maska zapravo inherentni dio ženskog identiteta. Kako konstrukciju ženstvenosti kao maske reflektiramo danas? Kakvu ulogu zauzima vlastito tijelo u kulturi opsjednutoj selfijima? Tko su gledatelji/ice kojima se obraćamo?
 
Unazad pet godina termin ženski pogled pojavio se kao sveprisutan buzz word u umjetničkom i modnom svijetu. Mnoge mlade umjetnice svjesno su prisvojile termin kao obilježje vlastitog autorskog pristupa, aktivističkog i emancipatorskog angažmana. Ženski pogled postavljen je kao opreka dominantnom, patrijarhalno uspostavljenom muškom pogledu koji objektificira žensko tijelo i utvrđuje žensku pasivnu poziciju. Autorice svjesno zauzimaju aktivne uloge kako bi se artikulirao mogući novi pogled na osobna i direktna ženska iskustva koja do sada nisu bila vidljiva ili su bila očekivano/stereotipno vizualno reprezentirana. Možemo li ženski pogled sagledati kao intergeneracijski fenomen? Je li i kako je komodificiran i upakiran kao aktualni trend?
 
Članice međunarodnog žirija imat će zadaću procijeniti i odabrati dvadeset umjetničkih radova koji imaju sposobnost postaviti aktualna pitanja na suvremene izazove, problem i perspektive koji se odnose na temu ovog javnog poziva. Osobito će pri odabiru biti naglasak uvažavanju raznolikih stavova, različitih kulturnih i geografskih konteksta koji zajednički u kustoskom konceptu skupne izložbe mogu dati presjek trenutnog stanja i situacije na globalnoj društveno-političkoj i feminističkoj sceni. Pozivamo stoga sve zainteresirane umjetnice i umjetnike koji iskazuju svoj umjetnički rad u mediju fotografije kao takvom ili u proširenom obliku, u mediju video rada ili instalacije da se prijave na ovaj javni poziv i daju odgovor na zadanu temu. Odabrani umjetnici/ce će svoje radove izlagati na 10. izdanju festivala fotografije Organ Vida, u Muzeju suvremenu umjetnosti u Zagrebu, od 12. do 30. rujna 2018. / Lea Vene i Marina Paulenka

Prijave:

Sve prijave moraju biti zaprimljene putem platforme Picter — www.picter.com
Više informacija naći ćete na www.ovfestival.org
Za sve informacije obratite se timu festivala putem e-maila info@organvida.com 

Odabir:

Članice međunarodnog žirija ovogodišnjeg Festivala ORGAN VIDA su:
 
— Arvida Byström (Švedska)
— Fiona Rogers (Velika Britanija)
— Laia Abril (Španjolska)
— Nina Berman (SAD)
— Tomoko Sawada (Japan)
— Katalin Ladik (Mađarska)
 
Odabrani umjetnici svoje će radove izložiti na glavnoj izložbi tijekom jubilarnog 10. ORGAN VIDA — Međunarodnog festivala fotografije koja će biti postavljena u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu (MSU) od 12. do 30. rujna 2018. godine.

www.ovfestival.org


 

(D.H.F., 16.05.2018)

Tagovi: organ vida