natječaj

Fotografski natječaj #NoCultureNoFuture


prijava: 03.09.2018.

Do 3. rujna 2018. na Instagramu podijelite sliku na kojoj se vidi kako naša kulturna baština pridonosi stvaranju sretnijih društava koja žive u miru...

Napišite i kratak opis kojim ćete objasniti svoju sliku. Na fotografiji označite EuropeAid i navedite oznaku #NoCultureNoFuture.

Profil vam mora biti javan da bi objava bila vidljiva. Možete objaviti koliko god slika želite! 

Pravila natječaja ⇒

https://ec.europa.eu/croatia/

(D.H.F., 07.08.2018)