x ostalo

Završen CULPOL projekt


vrijeme: 31.08.2018.

Dana 31. kolovoza 2018. godine završio je rad na dvogodišnjem Jean Monnet projektu ‘EU kompetencije i nacionalne kulturne politike: kritički dijalozi’ (CULPOL) koji je koordinirao Odjel za kulturu i komunikacije Instituta za razvoj i međunarodne odnose.  


U okviru projekta organizirano je niz radnih sastanaka, konferencija i okruglih stolova te je objavljeno posebno izdanje znanstvenog časopisa Croatian International Relations Review (CIRR) s fokusom na relevantne procese kulturne politike na razini Europske unije pod naslovom „European Union and Challenges of Cultural Policies: Critical Perspectives“ (Vol. 24, No. 82)., kao i niz elektroničkih dokumenata na temu kulturnih politika objavljenih na mrežnoj stranici projekta (culpol.irmo.hr). Kroz projekt se nastojalo bolje umrežiti akademsku zajednicu, kulturnu zajednicu i policy makere koji se bave kulturnim politikama, te doprinijeti unaprjeđenju znanja o relevantnim procesima kulturne politike na EU razini te razvoju suradnje hrvatskih i europskih istraživača/ica koji se bave kulturnim politikama.

Kratak pregled najvažnijih aktivnosti i rezultata CULPOL projekta dostupan je na CULPOL web stranici: http://culpol.irmo.hr/pregled-culpol-aktivnosti-2016-2018/.

   

(D.H.F., 19.09.2018)