natječaj

Natječaj za izlaganje u galeriji Crta u 2019.


vrijeme: 24.09.2018.
prijava: 10.10.2018.
mjesto: Zagreb, Centar za kulturu i informacije Maksimir, galerija Crta

Galerija Crta, Zagreb, raspisuje natječaj za prijedlog programa za izlaganje u 2019. godini te poziva sve zainteresirane umjetnike mlađe generacije (do 35 godina) da se jave na natječaj. Rok za podnošenje prijava je 10. listopada 2018.
 

Natječaj je otvoren za izlaganje manjih formata; crteža, slika, zidnih instalacija, video radova, autorskih koncepcija i kustoskih projekata koji su prilagođeni prostoru galerije.

Prijave se šalju e-mailom, poštom ili se mogu donijeti osobno na adresu sa naznakom:

"Za galeriju Crta 2019."
Galerija Crta (CKI Maksimir)
Švarcova 18
10000 Zagreb

Rok za podnošenje prijava je 10. listopada 2018.

Prijava treba sadržavati:

- ime, prezime i kontakt (broj tel./mob., adresu ili e-adresu)
- životopis autorice/autora
- popis dosadašnjih izložbi
- opis projekta (maksimalno jedna kartica teksta)
- skice ili druge vizualne materijale (do 10 fotografija)
* ako umjetnica/umjetnik predlaže isti program u više galerija u Zagrebu, molimo navesti nazive galerija
Nepotpune prijave se neće razmatrati.

Odabrane prijedloge galerija Crta predlaže za sufinanciranje Gradskom uredu za kulturu Grada Zagreba.

http://www.mojmaksimir.com/content/natje%C4%8Daj-za-izlaganje-u-galeriji-crta-u-2019

Kontakti:
tel.: 01 2442193, e-mail: crta@cki-m.com


 

(D.H.F., 24.09.2018)