natječaj

Objavljen Poziv Kreativne Europe za Potporu europskih projektima suradnje


prijava: 11.12.2018.

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Europske komisije objavila je natječaj za potprogram Kultura programa Kreativna Europa za Potporu europskim projektima suradnje u kategorijama: manji projekti suradnje (sufinanciranje EU do 200.000,00 € / 60% projekta), rok: 11.12.2018. i veći projekti suradnje (sufinanciranje EU do 2.000 000,00 € / 50% projekta), rok: 11.12.2018.
 

Na službenim stranicama Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) možete pročitati natječaj u cijelosti i pronaći sve detalje natječaja, vodič za korisnike, dokumente kao i odgovarajuću prijavnicu (eForm).

 

Za sva pitanja koja se tiču sudjelovanja u potprogramu Kultura možete kontaktirati Desk Kreativne Europe pri Ministarstvu kulture.
 

(R.P.B., 17.10.2018)