natječaj

Javni poziv za predlaganje programa kulture u SC-u


vrijeme: 25.10.2018.
prijava: 17.12.2018.

Kultura SC (Zagreb) poziva zainteresirane studentice i studente, studentske udruge, umjetničke akademije, fakultete u Zagrebu i u cijeloj Hrvatskoj, sve mlade ljude – na suradnju pri osmišljavanju i realizaciji kulturnih projekata, programa i srodnih sadržaja. 
Prijedloge koji se odnose na festivale, video i filmske cikluse, kazališne (izvedbene) projekte, koncerte, tribine (književne, znanstvene, društveno-kulturološki aktualne, …), izložbe, performanse, radionice, plesne projekte multimedijalne i multidisciplinarne projekte, dramske i književne tekstove te općenito na kulturne programe svih rodova, vrsta i žanrova.

Prijave naslovljene na Ured Kulture u zatvorenoj omotnici s naznakom Poziv za predlaganje programa predaju se u Pisarnici Studentskog centra u Zagrebu ili poštom na adresu:

Sveučilište u Zagrebu - Studentski centar u Zagrebu
Ured Kulture
Zagreb, Savska cesta 25
Napomena: „NE OTVARATI“


Rok za podnošenje prijava je 17. prosinca 2018. godine za realizaciju u ak. god. 2018./2019.

Za dodatne obavijesti kontaktirajte na 00 385 95 4593 110.

Selekciju projekta provest će Programsko vijeće za kulturu Studentskog centra u Zagrebu.

Odabrani programi realizirat će se u suradnji predlagatelja i SC-a, u prostorima i na lokacijama Studentskog centra u Zagrebu kao dio kulturne ponude i programa Kulture SC-a.
 
www.sczg.unizg.hr/kultura/





(D.H.F., 25.10.2018)