obljetnica, proslava

Program obilježavanja 700. obljetnice osnutka Samostana benediktinki Sv. Margarite u Pagu


vrijeme: 13.11.2018.
mjesto: Pag

U zagrebačkom Muzeju za umjetnost i obrt jučer je održano predstavljanje programa obilježavanja 700. obljetnice osnutka Samostana benediktinki Sv. Margarite u Pagu. U sklopu programa održat će se otvorenje Stalne izložbe crkvene umjetnosti.

Otvorenje Stalne izložbe crkvene umjetnosti:
Pag, Samostan benediktinki Sv. Margarite, utorak, 13.11.2018. u 13.00 sati

Stalna izložba crkvene umjetnosti stanovnicima,  posjetiteljima grada i otoka Paga, otvorila je  širom „prozor“ na materijalno i nematerijalno kulturno blago koje je tijekom proteklih sedamsto godina prikupljano, čuvano i na ovoj Stalnoj izložbi crkvene umjetnosti i prezentirano. Sva ova stoljeća  čuvano u riznicama, obogaćivano novim vrijednim donacijama i predstavljano na izložbama, duboko utkano u sve pore  samostanskog života, novim Stalnim postavom  započinje novi život na zadovoljstvo i radost sestara benediktinki Samostana Sv. Margarite i njihovih Pažana. Ujedno, ova Stalna izložba postaje  izniman resurs  razvoja kulturnog turizma i ukupne turističke ponude.

Novi projekt Stalnog postava, kao  prve faze budućeg muzeja  po izvedbenom projektu gospodina Željka Kovačića, dipl.arh., svojim funkcijama i aktivnostima potvrdit će sastavni  dio životnog gesla paških  redovnica "ora et labora" i jedinstvenog oblika i način zivota i molitvi za samoodrživost zajednice, koja ove 2018. godine obilježava sedamsto godina opstojnosti u kontinuitetu na ovom prostoru. 
               
Na području otoka Paga, Samostan Sv. Margarite jedina je redovnička zajednica, (utemeljena 1318.g.) koja ima što ponuditi svim posjetiteljima i stanovnicima otoka i grada Paga, svih dobnih skupina, tijekom čitave godine.
              
Odlukom redovnica  Samostana benediktinki  Sv. Margarite u Pagu o pokretanju  neophodne sanacije zgrade u Koludraškoj ulici (sastavnog dijela samostanskog kompleksa Sv. Margarite upisanog u Registar nepokretnih kulturnih dobara RH, a vraćeno im je u posjed nakon 50. god) i njenoj budućoj namjeni -  za prezentaciju izrazito vrijednih pokretnih kulturnih dobara u vlasništvu Samostana,  sa svrhom njihovog boljeg očuvanja te prezentaciju i popularizaciju  materijalnih  ( relikvijara, slika, kipova, sakralnih utensilija , parameneta i sl) i nematerijalnih  kulturnih dobara (umijeća izrade čipke, baškotina  paške štrike i dr., čiji je pokrovitelj Samostan), pristupilo se izradi investicijskog programa. Pri tom je  na osnovi mišljenja nadležnog tijela Ministarstva kulture RH, koje je temeljem Zakona nadležno za izdavanje suglasnosti za radove na kulturnim dobrima, Konzervatorskog odjela u Zadru, kako treba pristupiti sanaciji cjelokupnog objekta objavljen je natječaj za ponudu izrade projektnog zadatka.  Temeljem usvojene ponude pristupilo se projektiranju. Izrađen je Glavni projekt za kojeg su dobivene sve potrebne suglasnosti. Potom je u skladu sa  zakonskim odredbama odabran Izvođač radova. Izvedeni su gotovo svi građevinsko- obrtnički radovi na zgradi. Ostalo je još mnogo posla do privođenja prostora kompletnoj svrsi, a to je druga faza završetka projekta do ljeta iduće godine (uređenje prizemlja, lift, suvenirnica, uređenje vrta i šetnica)

Projektom se osim prezentacije izrazito vrijednih pokretnih kulturnih dobara, prezentiraju i populariziranju  nematerijalna  kulturna, kao što je izrada Paške čipke, čije umijeće stoljećima upravo čuvaju i prenose na nove generacije  Samostana benediktinki  Sv. Margarite,  što je potvrda  očuvanja tradicijskih vrijednosti u čemu su grad i otok Pag poznati.

Realizacija Stalne izložbe crkvene umjetnosti, koja će se otvoriti 13. studenoga u 13.00 sati u Pagu, mogla bi snažno utjecati na daljnju revitalizaciju  ili značajnije unaprjeđenje nekih malih obrta koji su sačuvani u tradiciji samostana Sv. Margarite, kao izvorno umijeće paških benediktinki ( proizvodnja baškotina , više od 300 godina tradicije – prepečenog slatkastog kruha, poznate paške štrike (slastica s orasima), proizvodnja likera, ručni rad, paška čipka i brojni drugi „proizvodi“, koji su postali prepoznatljivost reda i samog otoka Paga. U tom smislu, po projektu predviđen  je prostor za prodaju navedenih „proizvoda“, kao rezultat  već daleko poznatih umjeća sestara reda Sv. Benedikta u svojevrstnom Museum shopu u sklopu budućeg muzeja, kao i opstojnost navedenih vještina koja se desetljećima i stoljećima baštine redovnice samostana Sv. Margarite. Na taj način koncipiran projekt,  osigurat će jednim dijelom potrebnu samoodrživost reda upravo kroz prodaju turistima navedenih i ostalih planiranih  prigodnih darova, ali što je posebno vrijedno očuvati kao umijeće za buduće generacije. Sve skupa doprinosi uspješnosti „poslovnog modela“ realizacije Stalnog postava crkvene umjetnosti, koji će generirati uspjeh ostalih sastavnica benediktinskog reda, koji je upravo zahvaljujući „uspješnim poslovnim modelima“ opstao  sedamsto godina.

Baštinjena pokretna kulturna dobra  prezentirana na kvalitetan i suvremen način dio su turističke ponude, oblikujući obrise kulturno povijesnog miljea kroz minula stoljeća, Nematerijalna kulturna baština  čvrsta je poveznica sa Mediteranom, iz kojeg je proizišla i u kojem se na specifičan način razvijala kroz generacije stvarajući zaseban drugačiji proizvod – naš kulturni identitet.
Brojni turisti koji dolaze na Pag, dolaze danas i radi posebnog i istinskog doživljaja, onoga što se danas zove „ekonomija doživljaja“ u turističkom smislu, gdje su očekivanja turista upravo u području  doživljaja i spoznaje iznimnih kulturno povijesnih i prirodnih znamenitosti, bogate tradicije i autentičnog doživljaja ambijenta samostana Sv. Margarite, grada Paga i samog otoka. Vrijednosti materijalne i nematerijalne kulturne baštine koje će biti predstavljene u Stalnom postavu u kombinaciji s  svim predviđenim sastavnicama koje će se moći posjećivati (samostanski vrt s ljekovitim biljem, doživljaj ambijenta prostora –arhitekture, ponuda izvornih proizvoda samostanskih redovnica, vrijednosti duhovnog mira i predaha u užurbanoj svakodnevici u višestoljetnom zdanju), učinit će  ovaj projekt jedinstvenim i u konačnici u svakom pogledu, vrijednosno opravdanim.

Na području otoka Paga, Samostan Sv. Margarite jedina je redovnička zajednica, (utemeljena 1318.g.) koja ima što ponuditi svim posjetiteljima i stanovnicima otoka i grada Paga, svih dobnih skupina, tijekom čitave godine. Pregled pokretnog kulturnog blaga, kojeg je Samostan sabirao stoljećima, nematerijalna kulturna dobra kao umijeće izrade paškog baškotina, paške štrike, kolacica i sl. te proizvode toga umijeća.

Zaseban je segment  umijeće izrade  Paške čipke koja je 2009. uvrštena u UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine, koju stoljećima čuvaju i njeguju sestre benediktinke.
Po svim trendovima na turističkim i ostalim tržištima, potražnja je za autentičnim doživljajem i spoznajom. U tom smislu pored turista koji imaju „istinsku potrebu“ za učenjem , spoznajom u samostanu Sv. Margarite bit će im to omogućeno, kao svim drugim zainteresiranim segmentima. Prezentirano blago ima sve vrijednosti  jedinstvenog istraživačkog, stručnog, znanstvenog i popularnog crkvenog  ( namijenjenog najširoj publici) projekta , koji je do sada samo segmentarno obrađivan po pojedinim temama i predstavljan.
              
Planirano otvorenje prve faze Stalnog postava Paške čipke, realizirano je u  lipnju 2018.g. u okviru Međunarodnog festivala čipke. Vjerujemo da će način prezentacije  iznimno atraktivnog materijala  doprinijeti  još dodatno vrijednosti samog projekta. Obzirom da će izložba biti dostupna potencijalnim posjetiteljima,  školama i turistima tijekom cijele godine,  očekivanja projektnog tima su više nego pozitivna što se tiče općeg uspjeha projekta kao i očekivanih pozitivnih učinaka za samostan Sv. Margarite i ukupnu opstojnost samog reda i u konačnici očuvanja kulturne baštine.
Vjerujemo da ćemo  uz pomoć sredstava Ministarstva kulture, grada Paga te donatora  uspjeti u realizaciji  ukupnog projekta Stalne izložbe crkvene umjetnosti kao i svih sastavnica projekta, a time osigurati  budućnost crkvenog reda Sv. Benedikta na dobrobit cijele zajednice. 

Ugled koji uživa zajednica redovnica i samostan Sv. Margarite i pomoć međunarodnih crkvenih organizacija, vjerujemo osigurava realizaciju kompletnog projekta.

~
Zahvala:
Samostan Sv. Margarite Pag,  zahvaljuje  crkvenim i državnim institucijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, te pojedincima, tvrtkama i  udrugama na nesebičnoj potpori i financijskoj pomoći u realizaciji jedinstvenog projekta Muzeja benediktinki u samostanu Sv. Margarite u Pagu.


 

(D.H.F., 06.11.2018)