" />
natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – Udruga gruzijskih dizajnera i umjetnika, Gruzija


prijava: 31.12.2018.
mjesto: Gruzija

Kulturna udruga 'Georgian Design & Artistii' traži partnere za prijavu na natječaj za projekte suradnje u programu Kreativna Europa s ciljem promicanja kazališnih i glazbenih umjetnika. Cilj im je organizacija kulturnih aktivnosti poput kazališnih predstava i glazbenih koncerata za osobe s invaliditetom. Udruga organizira i izvodi satove crtanja i grafičkog dizajna, te organizira izložbe, također za osobe s invaliditetom.

 
Kontakt: cradoi2006@yahoo.com


Partner search from Georgia(R.P.B., 12.11.2018)