natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – NNLE Propaganda – Gruzija


prijava: 30.11.2018.
mjesto: Gruzija

NNLE Propaganda je nevladina neprofitna udruga čija je djelatnost usmjerena na razvoj suvremenih (vizualnih) umjetnosti i traže partnere za prijave na natječaj za projekte suradnje u programu Kreativna Europa. 
 
Glavni ciljevi projekta:
  • transnacionalna mobilnost umjetnika/ica, kustosa/ica te ostalih dionika posvećenih kritičkom pristupu ekološkoj problematici
  • razvoj  platforme za nove modele poslovanja/suradnje koji odražavaju lokalne i globalne ekološke uvjete
  • razvoj publike poluumjetničkih te interdisciplinarnih projekata s ciljem njihove kreativne uključenosti u proces rješavanja problema
 
Aktivnosti:
  1. Sinteza – suradnja umjetnika i istraživača unutar prirodnih znanosti s ciljem razvoja inovativnih i interdisciplinarnih istraživačkih praksi, koncepata, proizvoda ili usluga.
  2. Muzej – istraživanje, sabiranje i izlaganje jedinstvenih prirodnih resursa, rijetkih primjera tradicionalnih zanata, vještina te izuma.
  3. Čarobni vrt – razvoj eksperimentalnog staklenika.
  4. Stamba rezidencije i otvoreni studiji – ugošćivanje (među)narodnih umjetnika i ostalih dionika u polju koji sudjeluju u projektima.
 
Kontakt:

Nikoloz Nadirashvii
nnadirashvii@propaganda.network
Ana Gabelaia
agabelaia@propaganda.network
 
Partner search from Georgia


 

(D.H.F., 14.11.2018)