natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – Istraživačko-obrazovni centar – Dvorac Rakičan, Slovenija


prijava: 11.12.2018.
mjesto: Murska Sobota, Slovenija

Istraživačko-obrazovni centar – Dvorac Rakičan traži partnere zainteresirane za prijavu na natječaj za projekte suradnje u programu Kreativna Europa među organizacijama u čijem je području interesa zaštita kulturne baštine i razvoj održivog turizma. 

Centar je javna institucija koja s nekoliko društvenih programa djeluje u područjima istraživanja, obrazovanja i turizma.

Kontakt:

Robert Celec
info@ris-dr.si
 
Partner search from Slovenia
 

(D.H.F., 19.11.2018)