natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – Nacionalni muzej Gruzije


prijava: 11.12.2018.
mjesto: Gruzija; Tbilisi

Projektom 'Digitalne inovacije u kulturnoj baštini' nastoji se prikupiti inovativna znanja i iskustva iz područja digitalnog komuniciranja, dijeljenja, prerađivanja i korištenja kulturne baštine u muzejskom polju. Cilj projekta je razvoj modernog, interdisciplinarnog, multikulturnog sadržaja koji će se usmjeriti na razvoj publike i na univerzalan pristup kulturnoj baštini/muzejskom sadržaju.
 

Kontakt:

Maia Jambazishvili

info@museum.ge

 

Partner search from Georgia

 

(R.P.B., 26.11.2018)