" />
natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – Coop Atlante Società Cooperativa - Atlante Servizi Culturali


prijava: 11.12.2018.
mjesto: Italija; Città di Castello

Organizacija Coop Atlante Società Cooperativa - Atlante Servizi Culturali traži partnere za prijavu na natječaj za projekt suradnje u programu Kreativna Europa u kategoriji manjih projekata. Njihova organizacija pruža specijalizirane usluge i stručna savjetovanja za upravljanje muzejima i kulturnom baštinom te organizacijsku podršku realizaciji izložaba u svim fazama razvoja.

 

Uz postojeće iskustvo rada na projektu VIBE – koji je baziran na dostupnosti izložaba slijepim osobama i osobama oštećenog vida te na kreaciji znanja i potrebnih alata – predloženi projekt nastoji uključiti slijepe osobe i osobe oštećena vida u proizvodnju i osmišljavanje istih tih usluga. Kroz projekt žele stvoriti mrežu muzeja, kulturnih institucija te slijepih osoba i osoba s oštećenim vidom, u kojoj će se stvarati pristupačan i uključiv sadržaj.

 

Kontakt:

atlanteserviziculturali@gmail.com

 

Partner search from Italy 

(R.P.B., 26.11.2018)