izložba

'Moj stan u Zagrebu' - izložba Lane Stojićević


vrijeme: 21.12.2018. - 02.02.2019.
mjesto: Zagreb, Držićeva avenija

Izložba Lane Stojićević 'Moj stan u Zagrebu' u mediju billboarda, predstavlja se u Držićevoj aveniji, Zagreb, od 21. prosinca 2018. do 2. siječnja 2019. 

Plakat billboard formata Lane Stojićević je site-specific, napravljen posebno za ovu lokaciju. Na plakatu je fotografija (medij koji autorica primarno koristi u svojim radovima) makete lođe kojom se referira na aktualnu samostalnu izložbu Fasada (u Galeriji VN), kao i na neke prethodne radove (kontinuirano problematizirajući tzv. „izmišljanje prostora“).  Teorija percepcije F. H. Allporta sugerira da se riječima kao apstrakcijama ne može objektivno opisati arhitektonske objekte, kojima je imanentno da su napravljeni (konstruirani) prema kriteriju objektivnosti – dakle jedino se objektima (npr. maketama) može objektivno opisati (denotirati) objekt.

Čovjekova okolina je ujedno fizički i simbolički (ovisan o socijalnom značaju, odnosno shvaćanju i „dekodiranju“ društva) milieu. Fasada, vanjski omotač kuće, je polje na kojemu privatni ukusi izlaze u javni prostor i sudjeluju u njegovom oblikovanju. Stoga ponekad dolazi do nesuglasja privatnog i javnog prostora: unutrašnjosti stana i fasade pojedinačnog stana (tj. elemenata stana koji izlaze u javni prostor, odnosno koji su vidljivi na fasadi – kao što su lođe, balkoni, stolarija uređeni po ukusu stanara) i zgrade kao cjeline (posljedično sastavljene od heterogenih „stilističkih izbora“). Odnos izvornih projekata zgrada i njihovih realnih stanja u hrvatskom kontekstu predstavlja nedovoljno regulirano područje: fleksibilnost, varijabilnost i adaptabilnost istaknuti kao temeljne vrijednosne kategorije inženjersko-tehničkog razmatranja problema suvremenog stanovanja, u domaćem kontekstu dobivaju neočekivane načine i aspekte realizacije. Plakat Lane Stojićević je stoga preslikana situacija realnog javnog prostora (hotimično prenaglašena); podkoncept je – stambeno pitanje (pogotovo mladih), problem najma stana (što je također problem umjetnika/ca koji nisu iz Zagreba, a koji studiraju ili rade u Zagrebu). Odnosno, tema izložbe je uistinu kvaliteta života.
 
Autorica programa je Silva Kalčić. Projekt Ploha/Površina financiran je sredstvima Grada Zagreba, Gradskog ureda za kulturu, obrazovanje i sport. Oglasni prostor je djelomično ustupio P.I.O. d.o.o., medijska kuća specijalizirana za vanjsko oglašavanje.

Lana Stojićević (Šibenik, 1989.) diplomirala je slikarstvo 2012. godine na Umjetničkoj akademiji u Splitu, na kojoj je od 2015. do 2018. radila kao vanjska suradnica u zvanju asistentice. Izlagala je na brojnim samostalnim i skupnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu. Dobitnica je više nacionalnih i međunarodnih strukovnih nagrada, među kojima se ističu Metro Imaging Mentorship Award na izložbi New East Photo Prize (Calvert 22 Foundation, London, 2016.) i godišnja nagrada Hrvatskog društva likovnih umjetnika za mladog umjetnika (2015.). Članica je HZSU-a, HDLU-a i HULU-a. Radovi joj se nalaze u kolekciji Erste banke u Zagrebu, Zavičajnog muzeja grada Rovinja i Ruskog državnog centra za fotografiju ROSPHOTO u Sankt-Peterburgu. Živi i radi u Splitu.(D.H.F., 21.12.2018)