izložba

Retrospektivna izložba Josipa Alebića u Osijeku


vrijeme: 18.01.2019. - 17.02.2019.
mjesto: Gradske gelrije Osijek, Galerija Waldinger, Fakultetska 7

U Galriji Waldinger (Gradske galerije Osijek) u petak, 18. siječnja u 20 sati, otvara se retrospektivna izložba Josipa Alebića pod nazivom 'Adoracija kadra'. Izložba ostaje otvorena do 17. veljače 2019.

(...) 'Materičnost je Alebićevih radova gusta i nabijena te svaki pedalj njegovih platna odaje težinu poteza i treptaj boje koja se ne gubi čak ni onda kada se razigrani impast pretoči u stidljivi lazurni nanos koji tek lagano prlja podlogu fasetirajući prizor. Treperavo vezenje poteza na njegovim zemljištima te nepregledna polja suncokreta koji svoje glave podređuju suncu, prikazi šuma i močvara te brojni drugi motivi Alebićeve duge slikarske prakse odaju postojanost i trajnost kako na morfološkoj tako i na motivskoj razini. Kao što se njegovi suncokreti podređuju suncu tako i slikar vlastitu sliku neprestano podređuje igri odbljesaka svjetlosti. Spomenuta materičnost te suigračka logika svjetlosti i motiva bila je i ostala do danas specifičnost Alebićeva umjetničkog pristupa u kojem je autor neprestano tragao za najboljim rješenjima, premda više unutar vlastitoga bića nego na tematskom i motivskom planu često se kolebajući između želje da oslika isječak ili uprizori cjelinu.' (...)  — Igor Loinjak, kustos izložbe

Katalog izložbe >>>

Josip Alebić rođen je 1945. godine u Osijeku gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Beogradu 1971. godine, a 1974. završio je poslijediplomski studij te stekao naobrazbu magistra slikarstva. Do umirovljenja je bio redoviti profesor Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu i vanjski suradnik na Umjetničkoj akademiji u Osijeku.


 

(D.H.F., 17.01.2019)

Tagovi: Josip Alebić