natječaj

23. Međunarodni zborski festival Cro Patria 2019. - Poziv


prijava: 15.03.2019.
organizator: Glazbena mladež Split

Pozivaju se skladatelji da se prijave za sudjelovanje na međunarodnom natječaju za nove zborske skladbe na 23. Međunarodnom zborskom festivalu CRO PATRIA 2019. Prijave se primaju do 15. ožujka 2019. godine.

Na natječaj se mogu prijaviti zborske skladbe a cappella za mješoviti, muški, ženski i dječji zbor pisane na bilo kojem jeziku, u trajanju do 5 minuta.

Smjernice:

• Na natječaj se mogu prijaviti svi skladatelji, neovisno o dobi i nacionalnosti, dosadašnji prijavitelji i nagrađivani skladatelji.
• Svaki skladatelj može prijaviti najviše tri skladbe.
• U partituri je potrebno naznačiti ime i prezime autora teksta.
• Za stihove koji nisu pisani na hrvatskom, engleskom ili latinskom jeziku potrebno je poslati hrvatski ili engleski prijevod.
• Prijava mora sadržavati tri primjerka ispisanog teksta skladbe.
• Autori jamče originalnost skladbi.
• Partiture poslane na natječaj ne vraćaju se.
• Skladatelj može predložiti zbor za izvođenje svoje skladbe.
• Slanjem radova na natječaj autori prenose pravo na organizatora da odabrane skladbe tiska, snimi na nosačima zvuka i slike, prenosi putem radija i televizije te da navedena prava prenese na treće osobe. Sva ostala prava autori zadržavaju za sebe.

Prijava je besplatna.

Cjeloviti tekst natječaja dostupan je putem poveznice:
http://www.gmsplit.hr/otvoren-natjecaj-za-nove-zborske-skladbe/


 

(D.H.F., 18.01.2019)