natječaj

Natječaj za dodjelu Nagrade DPUH-a 'Radovan Ivančević' za 2018.


prijava: 15.03.2019.

Prijave na Natječaj za dodjelu Nagrade Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske (DPUH-a) 'Radovan Ivančević' za 2018. primaju se do 15. ožujka 2019. 

Upravni odbor DPUH-a objavljuje Natječaj za dodjelu Nagrade DPUH-a „Radovan Ivančević“ za 2018. godinu:

1. Nagrada DPUH-a „Radovan Ivančević“ za životno djelo (1 nagrada)
2. Godišnja nagrada DPUH-a „Radovan Ivančević“ (1 nagrada)
3. Povelje DPUH-a za unapređenje i promicanje povijesti umjetnosti (do 3  povelje)
4. Nagrada za najbolji diplomski rad (do 3 nagrade)

Prijedlog nagrade za životno djelo i godišnju nagradu mora sadržavati obrazloženje, biografiju i bibliografiju. U obrazloženju valja jasno naglasiti za koju nagradu i zašto je predloženik nominiran.
Prijave koje nisu u skladu s navedenim zahtjevima neće se razmatrati.
Prijave vrijede isključivo ukoliko su poslane do objavljenog roka, a uvažava se datum poštanskog pečata.
Sve prijave za natječaj primaju se isključivo poštom na adresu: Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Preradovićeva 44, 10000 Zagreb

Natječaj je otvoren do 15. ožujka 2019.

Pravilnik o dodjeli Nagrade
Dosadašnji dobitnici

(D.H.F., 18.01.2019)