izložba

Izložba fotografija 'Žumberačka graditeljska baština'


vrijeme: 11.03.2019. - 24.03.2019.
mjesto: Galerija Prica, POU Samobor, Trg Matice hrvatske 6

Izložba fotografija u organizaciji Turističke udruge Žumberak - 'Žumberačka graditeljska baština' otvara se u ponedjeljak, 11. ožujka 2019. u 19 sati, u maloj dvorani Galerije Prica, POU Samobor. Izložba ostaje otvorena do 24. ožujka 2019.
 

Žumberačka graditeljska baština

Izložba fotografija "Žumberačka graditeljska baština" prva je u nizu izložbi u organizaciji Turističke udruge Žumberak, registrirane na području Parka prirode "Žumberak-Samoborsko gorje".

Ideja o obilasku i evidentiranju građevina na predmetnom  području,  došla je u proljeće 2012. godine u selu Kekići kraj Starog grada Žumberak. U selu je kapelica posvećena Svetom Ćirilu i Metodu. Svake godine u svibnju održava se godišnje proštenje na kojem se sakupe mještani iz dalekih krajeva i zemalja, jer u selu živi samo jedan stanovnik. Djeca koja posjećuju ognjišta svojih predaka na taj dan uživaju u ljepoti Žumberka. To mjesto je izabrano za održavanje Žumberačkog dječjeg festivala, koji se ove godine održava po peti puta u nedjelju 12. svibnja. 

Upoznajući bogatu graditeljsku baštinu, tradicijsku i sakralnu arhitekturu, ostatke starih gradova i škola iz doba Marije Terezije, sedam godina je trajalo prikupljanje amaterske foto građe, koju sada želimo približiti Samoboru i njegovim stanovnicima, od kojih je mnogo porijeklom sa Žumberka.
Jedan od projekata koji želimo provesti u djelo je "Žumberačka škola u prirodi" i boravak djece iz grada na selu.

Većinu fotografija snimila je Jasna Radić, koja je djetinjstvo i mladost provela u Samoboru i sa izviđačima obišla Samoborsko gorje. Posjete rodbini na Žumberku i ljetovanja na Sopotskom slapu duboko su se urezala u sjećanje na neka davna vremena kada je stanovništvo na Žumberku bilo brojnije i kada se u školama čuo žamor dječjih glasova.

Ostali autori fotografija su Irena Kralj, Milan Duniskvarić, Niko Goleš i drugi prijatelji Žumberka. (Turistička udruga Žumberak)
 

(D.H.F., 06.03.2019)