natječaj, nagrada

Natječaj za nagradu 'Tripun Bokanić' Klesarske škole Pučišća 2019.


prijava: 07.05.2019.

Klesarska škola Pučišća, u suradnji s Oris Kućom arhitekture, poziva na dostavu dokumentacije projekata i radova ostvarenih u razdoblju od 1. 1. 2017. do 31. 12. 2018. za natječaj za Nagradu 'Tripun Bokanić' Klesarske škole Pučišća 2019. i izložbu prijavljenih radova. Nagradom se vrednuju iznimna ostvarenja i postignuća na području oblikovanja u kamenu. Rok za prijavu: 7.5.2019.

Otvorenje izložbe radova pristiglih na natječaj i dodjela Nagrade održat će se 17. 5. 2019. godine u Pučišćima na Braču. Zagrebački postav izložbe planira se za kraj 2019. godine u Oris Kući arhitekture.

Radove pristigle na natječaj ocjenjivat će stručni žiri u čijem su sastavu ove godine akademik Nikola Bašić, dipl.ing.arh., prof. Nenad Fabijanić, dipl.ing.arh. i akademik Dinko Kovačić, dipl.ing.arh., arhitekti koji su svojim radom značajno doprinijeli promociji gradnje u kamenu.

Radovi zaprimljeni na natječaju konkuriraju za Nagradu u sljedećim kategorijama:

• najuspješnije arhitektonsko ostvarenje  
• najuspješniji restauratorski zahvat
• najuspješnije oblikovanje uporabnog predmeta ili pojedinačnog arhitektonskog ili dekorativnog elementa
• najuspješniji edukacijski, kustoski, publicistički, kritički, znanstveno-istraživački i teorijski rad
• najuspješnije oblikovanje suvenira u kamenu

Rok predaje dokumentacije je 7. 5. 2019., do ponoći, a materijale potrebne za prijavu na natječaj možete preuzeti na: http://oris.hr/files/natjecaj20190315.zip

Poziv na natječaj: http://oris.hr/

 

(D.H.F., 18.03.2019)