natječaj, nagrada

ENCATC Research Award 2019 - prijave


prijava: 01.05.2019.

Europska mreža ENCATC (European Network of Cultural Administration Training Centres) objavila je otvoreni poziv za prijave za nagradu za istraživački rad na području kulturne politike i kulturnog menadžmenta za 2019. godinu (2019 ENCATC Research Award on Cultural Policy and Cultural Management). Rok za prijavu je 1. svibnja 2019.

Nagrada za istraživanje ENCATC pokrenuta je 2014. kako bi se nagradila najbolja i najrelevantnija nedavno objavljena doktorska disertacija mladih istraživača iz Europe i svijeta. Ustanovljena je kao poticaj za akademska istraživanja u području kulturne politike i kulturnog menadžmenta.

Nagrada se sastoji od prijevoda pobjedničkog rada na engleski jezik i objave u ediciji knjiga ENCATC o kulturnom upravljanju i obrazovanju kulturne politike.

Poziv je otvoren do 1. svibnja 2019.

Informacije o prijavama dostupne su putem poveznice: https://www.encatc.org/

(D.H.F., 20.03.2019)