" />
natječaj

Digitalno povezivanje kultura i audiovizualnih sadržaja - poziv


prijava: 20.06.2019.

U okviru međusektorskog potprograma Programa Kreativna Europa Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Europske komisije objavila je poziv na podnošenje prijedloga EACEA 06/2019 namijenjen projektima pod krovnom temom 'Digitalno povezivanje kultura i audiovizualnih sadržaja'. Rok za prijavu je 20. lipnja, do 12 sati!

Potpora će se dati projektima:

 

koji sadržavaju nove oblike stvaralaštva kojima se povezuju različiti kulturni i kreativni sektori, uključujući audiovizualni sektor, uz primjenu inovativnih tehnologija, uključujući virtualnu stvarnost;

 

kojima se potiče primjena inovativnog međusektorskog pristupa i alata za lakši pristup, distribuciju, promidžbu i/ili unovčenje kulturnih sadržaja i kreativnosti, uključujući kulturnu baštinu.

 

Prijedlog  mora  podnijeti  konzorcij  koji  se  sastoji  od  najmanje  triju  pravnih  subjekata  iz  triju  različitih zemalja sudionica programa Kreativna Europa, u kojem su zastupljena raznolika stručna znanja iz nekoliko kulturnih i kreativnih sektora, uključujući audiovizualni. Pritom vodeći partner na projektu može biti: neprofitna organizacija (privatna ili javna), tijelo javne vlasti (nacionalne, regionalne, lokalne), međunarodna organizacija, sveučilište, obrazovna ustanova, istraživački centar, subjekti koji ostvaruju dobit. Fizičke osobe nisu prihvatljive, osim ako imaju status samozaposlene osobe ili jednakovrijedan status (tj. status samostalnog poduzetnika), pri čemu društvo nema pravnu osobnost odvojenu od one fizičke osobe. Opširnije…

Skrećemo pozornost svim podnositeljima prijava da detaljno prouče tekst natječaja kao i vodič za korisnike koji je sastavni dio natječaja. Sve detalje natječaja kao i vodič za korisnike i prijavnicu možete naći na službenim stranicama Izvršne agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu.

 
Za sva pitanja koja se tiču sudjelovanja u potprogramu Kultura pozivamo vas da se obratite Desku Kreativne Europe pri Ministarstvu kulture.


(R.P.B., 09.05.2019)