natječaj

Natječaj za proglašenje UNESCO-ova kreativnog grada


vrijeme: 13.05.2019.
prijava: 30.06.2019.

Ministarstvo kulture i Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO objavljuju Poziv za prijavu na natječaj za proglašenje UNESCO-ova kreativnog grada za 2019. godinu.  

Mreža kreativnih gradova (UNESCO Creative Cities Network – UCCN)  osnovana je 2004. godine i okuplja 180 gradova iz 72 zemlje. Cilj Mreže kreativnih gradova je jačanje suradnje među gradovima koji su prepoznali kreativnost kao strateški čimbenik održivog razvoja. Ulaskom u Mrežu gradovi potvrđuju svoju spremnost za razmjenjivanjem iskustava, jačanjem sudjelovanja u kulturnom životu, integriranjem kulture u gradske razvojne planove te razvijanjem partnerstava koja promiču kreativnost i kulturne industrije.

Mreža kreativnih gradova pokriva sedam kreativnih područja: obrte i tradicijske umjetnosti, dizajn, film, gastronomiju, književnost, medijske umjetnosti i glazbu.

Prijave se ponajprije odnose samo na jedno specifično kreativno područje (obrte i tradicijske umjetnosti, dizajn, film, gastronomiju, književnost, medijske umjetnosti i glazbu), ali se gradovi također potiču nasloviti jedno ili više drugih kreativnih područja koje pokriva Mreža, naglašavajući postojeće i/ili potencijalne sinergije između njih.

Proglašeni kreativni gradovi prepoznaju važnost održivog urbanog razvoja te se obvezuju jačati ulogu kulture i kreativnosti.

Nakon provedenog evaluacijskog postupka, UNESCO može po jednoj zemlji proglasiti najviše dvije kandidature koje pokrivaju najmanje dva različita područja.

Mole se zainteresirani gradovi u Republici Hrvatskoj koji se misle prijaviti na natječaj da pošalju ispunjeni obrazac ili nacrt obrasca Hrvatskom povjerenstvu za UNESCO najkasnije do 31. svibnja 2019. godine kako bi Povjerenstvo moglo odlučiti o službenom pismu potpore. 
Prijave se prosljeđuju izravno UNESCO-u na službenom prijavnom obrascu do 30. lipnja 2019. godine.

Tekst Poziva, prijavni obrazac i informacije o prijavi dostupni su na:
https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=23129


(D.H.F., 13.05.2019)