izložba

Izložba Marinka Babića 'Raznolikost riba Jadranskog mora'


vrijeme: 17.05.2019.
mjesto: Prirodoslovni muzej Rijeka, Lorenzov prolaz 1, Rijeka

U petak, 17. svibnja 2019. u 18 sati, u Prirodoslovnom muzeju Rijeka otvara se izložba podvodnih fotografija Marinka Babića 'Raznolikost riba Jadranskog mora'. 
 
''Ribe su najraznolikija i najbrojnija skupina živućih kralježnjaka te su ujedno i vrijedan dio svekolike biološke raznolikosti i bitan čimbenik u morskim i slatkovodnim ekosustavima i prehrambenim lancima. Prema današnjim procjenama ribe čine preko polovice ukupnog broja od više od 60.000 živućih vrsta kralježnjaka. Pokazuju neobično veliku različitost u svojoj morfologiji, staništima koja zauzimaju te u biološkim i ekološkim osobinama pa nalazimo malo zajedničkih osobina koje možemo pripisati svim ribama. Današnja fauna riba Jadrana odražava geološku povijest prostora kao i zemljopisne, hidrografske i batimetrijske osobine Jadrana, te današnji utjecaj čovjeka. Broj zabilježenih vrsta riba u Jadranskom moru u ovom času je 458 vrsta, što ovo more čini jednim od vrstama najbogatijih dijelova Mediterana s oko 2/3 zabilježenih vrsta za Mediteran. Pri tome je raznolikost riba Jadrana narasla je za oko pedesetak vrsta samo u zadnjih dvadeset godina. Uzroci povećanja poznate raznolikosti riba su bolja istraženost Jadrana i njegovog autohtonog živog svijeta ali i dolazak stranih vrsta pod utjecajem čovjeka.
Ribe pripadaju među najugroženije životinjske skupine u moru poglavito zbog velike gospodarske važnosti. Unatoč mnogim i očitim znacima prekomjerna iskorištavanja, koji se već nekoliko desetljeća zapažaju u Jadranu, ribolovni pritisak na populacije riba ne opada. Osim prelov ribljih populacija, ugrožen je čak i sam opstanak nekih vrsta. Prema "Crvenoj knjizi morskih riba Hrvatske", koristeći se kriterijima IUCN-a (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources), u Jadranu su regionalno izumrle tri vrste riba, a oko pedesetak vrsta je u različitim stupnjevima ugroženosti. Različiti su uzroci ugroženosti riba koji sami ili u međudjelovanju mogu dovesti do nestanka vrste: ribolov, degradacija staništa, onečišćenje mora, uznemiravanje (buka, strojevi, podvodno snimanje, kupanje), strane (alohtone) vrste, klimatske promjene, ostali čimbenici (izlov zbog suvenira, kavezni uzgoj, iskorištavanje sedimenta, krivolov korištenjem eksploziva). Prva dva čimbenika, ribolov te degradacija i uništavanje staništa, vjerojatno imaju najjači štetni utjecaj na vrste i populacije riba u Jadranu.
Izložba fotografija Raznolikost riba Jadranskog mora obuhvatit će i obraditi najzanimljivije i najatraktivnije predstavnike faune riba, uz pregled osnovnih činjenica o njihovoj raznolikosti u Jadranu.''

Postav izložbe potpisuju dr. sc. Marcelo Kovačić i Borut Kružić.

https://www.facebook.com/Prirodoslovni.muzej.Rijeka/(D.H.F., 17.05.2019)

Tagovi: marinko babić