audicija

Audicija za žensku pjevačku skupinu Kantalice


vrijeme: 22.05.2019.
mjesto: Zadar

Kantalice, ženska pjevačka skupina koja na suvremen i osebujan način interpretira tradicijske napjeve Zadarske županije, poziva sve zainteresirane na audiciju. Audicija se održava u srijedu, 22. svibnja 2019. u 18 sati, u Etnološkom odjelu, tj. u Gradskoj straži na Narodnom trgu u Zadru.
 

(D.H.F., 21.05.2019)