obavijest

Remete i remetski pavlini - stručni obilazak


vrijeme: 25.05.2019.
mjesto: Zagreb

U subotu, 25. svibnja 2019., održat će se stručni obilazak Starog Zagreba na temu Remeta i remetskih pavlina pod vodstvom Borisa Mašića, prof. i muzejskog savjetnika MGZ-a.


Mjesto i vrijeme okupljanja: Crkva Uznesenja BDM (Remete -  Zagreb) u 9:30 sati.
Javni prijevoz: ZET-ovim autobusom 226 (Kaptol - Remete) u 8:55 sati

Skrbeći se o jednom od najvažnijih spomenika kulture na području današnjeg Zagreba, karmelićani u Remetama svesrdno se trude samostan i crkvu Uznesenja Blažene Djevice Marije sačuvati sukladno propisima o zaštiti spomenika. Stoga je Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu, tijekom saniranja kapilarne vlage u južnom zidu crkve 2007, potaknuo da se tijekom ukopavanja odvodnih cijevi osigura i arheološki nadzor nad tim radovima. Nadzor povjeren Muzeju grada Zagreba prerastao je u opsežna arheološka istraživanja na južnom platou uz današnju crkvu, rezultiravši novim spoznajama o najstarijoj prošlosti crkve. Rezultati tih istraživanja kontinuirano su objavljivani u stručnim i znanstvenim časopisima te drugim tiskovinama i elektroničkim medijima, a bili su dio i dviju doktorskih disertacija.
U Muzeju grada Zagreba priređena je 2013. izložba Na nemirnim temeljima - Arheologija i 725 godina svetišta u Remetama, tijekom koje su muzeolozi predstavili arheološke nalaze i kontekstualizirali ih s raznorodnom građom iz drugih baštinskih ustanova.
Arheolog i voditelj istraživanja Boris Mašić ovom će prigodom na lokaciji remetske crkve, mjestu ustrajne pobožnosti, zainteresirane upoznati s nalazima temelja dviju starijih crkava, nekadašnjim grobljem južno od crkve, interpretacijskim mogućnostima nalazišta i arhitektonskim rješenjem prezentacije arheoloških nalaza arhitekta Željka Kovačića.
 

(D.H.F., 22.05.2019)