" />
natječaj

Otvoren poziv producentima i redateljima za prijavu filma za izbor hrvatskog kandidata za 92. nagradu 'Oscar'


prijava: 05.06.2019.

Hrvatsko društvo filmskih djelatnika (HDFD) i ove godine bira hrvatskog kandidata za nagradu 'Oscar' Američke akademije filmske umjetnosti i znanosti (Akademija) u kategoriji Najbolji međunarodni dugometražni film. Rok za prijavu filmova HDFD-u je 5. lipnja 2019.!


Pravilnik HDFD-a

Pravo na kandidiranje i sudjelovanje na ovom izboru imaju svi igrani, animirani i dokumentarni filmovi (preko 40 minuta) pod većinskom kreativnom kontrolom državljana Republike Hrvatske ili osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, a koji su imali prvu objavu i redovnu komercijalnu kinodistribuciju u Republici Hrvatskoj u razdoblju između (ne prije) 1. listopada 2018. i (ne kasnije od) 30. rujna 2019.

Komercijalna kino distribucija je trebala trajati najmanje sedam dana u kontinuitetu.

Prijava filma:

U prijavi za izbor hrvatskog kandidata za nagradu 'Oscar' producent treba dostaviti sljedeće dokumente:
1. izjavu o podmirenju svih materijalnih davanja što uključuje davanja prema autorima, glumcima i djelatnicima i filmskim kompanijama koji su surađivali i radili  na prijavljenom filmu, potpisanu od strane producenta i redatelja i izjavu da film ima riješena sva autorska prava
2. scanove ili kopije isječaka iz dnevnih novina i magazina kojima se dokazuje prikazivanje u redovnoj distribuciji (najmanje 7 dana u kontinuitetu od 1. listopada 2018. do 30. rujna 2019. – u slučaju distribucije filma nakon odabira hrvatskog kandidata za 'Oscara', isječke dostaviti do 25. rujna tekuće godine)
3. potvrdu distributera o komercijalnom prikazivanju filma u navedenom roku
4. najavnu i odjavnu špicu filma u svrhu utvrđivanja članova filmske ekipe
5. popis nagrada koje je film osvojio te podaci o međunarodnoj distribuciji.
 
Film koji bude izabran za hrvatskog kandidata za 92. nagradu 'Oscar' treba dostaviti:
1. sinopsis filma na engleskom jeziku
2. biografiju redatelja s filmografijom na engleskom jeziku
3. fotografije redatelja
4. plakat filma
5. tri kopije filma ili DCP-a
6. 50 DVD-a prijavljenog filma

Gore navedeni dokumenti se dostavljaju u sjedište Hrvatskog društva filmskih djelatnika, Britanski trg 12, 10000 Zagreb ili na tajnik@hdfd.hr (ako dokumente šaljete mailom treba ih napraviti u .pdf, .docx ili .doc formatu uz ovjeru elektronskim potpisom).

Izbor hrvatskog kandidata za nagradu 'Oscar' odvijat će se u skladu s općim i posebnim pravilima Akademije i Pravilnikom HDFD-a o izboru hrvatskog kandidata za nagradu 'Oscar' Američke akademije filmske umjetnosti i znanosti.

U slučaju da se pravilnici razlikuju primjenjuju se pravila Američke akademije filmske umjetnosti i znanosti.

U slučaju da Akademija za ovogodišnji izbor kandidata napravi modifikaciju u pravilima, svi prijavljeni bit će o tome pravovremeno obaviješteni.

Prijava izabranog hrvatskog kandidata obavit će se elektronskim putem (online submission), pa se uz pisane/tiskane dokumente pripremite iste i u elektronskom formatu prema uputama i pravilima Akademije i HDFD-a.

Po isteku roka za prijavu utvrdit će se ispunjavaju li prijavljeni filmovi uvjete Američke akademije filmske umjetnosti i znanosti, te će o tome biti obaviješteni.

Prijavitelji čiji filmovi zadovoljavaju kriterije izbora bit će obaviješteni o formatu u kojem film treba predati i o roku za dostavu kopije filma za potrebe projekcija za izbornu Komisiju.

Projekcije filmova u konkurenciji su zatvorenog tipa i mogu im nazočiti isključivo članovi Komisije i Tajnik HDFD-a.

Po provedenom izboru hrvatskog kandidata za nominaciju za 92. nagradu 'Oscar' bit će obaviješteni producent filma, Hrvatski audiovizualni centar, Ministarstvo kulture i sredstva javnog priopćavanja.

Nominacije za nagradu 'Oscar' bit će objavljene 13. siječnja 2020. godine, a svečana dodjela održat će se 9. veljače.

 
Izvor: HAVC

(R.P.B., 22.05.2019)