natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – Latvian Operetta Foundation – Latvija


prijava: 15.11.2019.
mjesto: Riga, Latvija

Latvian Operetta Foundation traži partnere za prijavu na poziv programa Kreativna Europa: Potpora za europske projekte suradnje u okviru potprograma Kultura planiran za jesen 2019. g. 
Latvian Operetta Foundation je neprofitna organizacija osnovana 2013. g. s misijom razvoja žanra operete u Latviji i temeljnim ciljem obnove i ponovne uspostave državne opere i kazališta u Rigi.
U okviru programa Kreativna Europa već sudjeluju u jednom europskom projektu suradnje (manje kategorije) te su zainteresirani za prijavu na jesenski poziv u svojstvu partnera. Zanimaju ih suradnje u području klasične glazbe i glazbeno-kazališnih predstava u širokom rasponu mogućih projektnih aktivnosti – od koprodukcije, organizacije i nastupa na festivala, kreiranja obrazovnih sadržaja do rada s publikom ili pak razvoja mreže institucija i organizacija srodnih interesa.

Kontakt:
Agija Ozolinķa-Kozlovska, project manager, agija@operetesteatris.lv
Office: Valķnķu street 9-5, Riga, LV-1050
Phone: (+371) 25123145
E-mail: info@operetesteatris.lv

Partner search from Latvia


(D.H.F., 27.09.2019)