natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – British Council Wales – Ujedinjeno Kraljevstvo


prijava: 15.11.2019.
mjesto: Wales, UK

British Council Wales traži partnere za prijavu na poziv programa Kreativna Europa: Potpora za europske projekte suradnje u okviru potprograma Kultura planiran za jesen 2019. g. 

British Council Wales provode projekte u području kulture i umjetnost s posebnim ciljevima razvijanja novih partnerstava, osiguravanja održivosti projekata i otkrivanjem novih talenata.

U okviru programa Kreativna Europa zainteresirani za suradnju u svim područjima kulture i umjetnosti, a primarni cilj im je razvijati projekt koji odgovara na izazove i prepreke s kojima se susreću manje države u plasiranju svoga rada i kulturnih praksi na međunarodnoj razini. Stoga ih primarno zanimaju partneri iz država sličnog broja stanovništva (Wales: 3.125 milijuna, 2017.).

Kontakt:
Rebecca Gould, Head of Arts
rebecca.gould@britishcouncil.org

Partner search from UK

(D.H.F., 27.09.2019)