natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – Centre of Early Childhood Intervention VOINICEL – Moldova


prijava: 15.11.2019.
mjesto: Chisinau, Moldova

Centre of Early Childhood Intervention VOINICEL traži partnere za prijavu na poziv programa Kreativna Europa: Potpora za europske projekte suradnje u okviru potprograma Kultura planiran za jesen 2019. g. 

VOINICEL je centar za rani razvoj djetinjstva koji se bavi radom s djecom diljem države, s posebnim fokusom na ekonomski i društveno ranjive te djecu s poteškoćama u razvoju.
U okviru programa Kreativna Europa zainteresirani za suradnju na projektima usmjerenim na rani razvoj djetinjstva uz primjenu terapije muzikom ili drugim oblicima utjecaja i koristi koju umjetnost može unijeti u društveno-zdravstveni rad s djecom i njihovim roditeljima.

Kontakt:
Drumul Taberei 2/A street, MD-2008, Chisinau, Moldova
E-mail: danielabordeianu.voinicel@gmail.com, info@voinicel.md
Phones: 0 373 76708060, 0 373 22 22-49-36

Partner search from Moldova

(D.H.F., 30.09.2019)