koncert

Komorni trio Crisóstomo nastupa u Vukovaru


vrijeme: 11.10.2019.
mjesto: Vukovar, Dvorac Eltz

Komorni trio Crisóstomo održat će koncert u dvoracu Eltz, Mramorna dvorana, u petak, 11. listopada 2019., s početkom u 19.00 sati.

Program:

J. S. Bach: Arioso
Antun L. Sorkočević: Rondo za violinu, harfu i violončelo
Jan Ladislav Dussek: Sonata za harfu, violinu i violončelo
Dimitrij Šostakovič: Romanca iz filma „The Gadfly"
Jules Massenet: Meditacija
Zoran Juranić: Balada za violinu, harfu i violončelo
Dora Pejačević: Canzoneta
Alexandar Glazunov: Španjolska serenada
Michael Glinka:  Nocturno 
                              Romanca                             
Luigi Maurizio Tedeschi:  Suite za violinu, harfu i violončelo Op. 46
 

(D.H.F., 11.10.2019)