" />
natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – Creando por Soria – Španjolska


prijava: 15.11.2019.
mjesto: Španjolska

Creando por Soria traži partnere za prijavu na poziv programa Kreativna Europa: Potpora za europske projekte suradnje (2020.) u okviru potprograma Kultura. Creando por Soria je nezavisna organizacija usmjerena na rad s umjetničkim praksama u ruralnim područjima kao sredstvo njihove revitalizacije.

U okviru programa Kreativna Europa zainteresirani su za suradnju u svojstvu partnera, osobito s partnerima koji dijele interes za revitalizacijom slabije naseljenih i ruralnih područja kroz umjetničko stvaralaštvo te razvoj ponude kulturnih sadržaja. U fokusu su im osobito izvedbene i likovne umjetnosti.

 

Kontakt:

Eva Caballero Peláez

creandoporsoria@gmail.com

+0034626059678

 

Partner search from Spain


(R.P.B., 11.10.2019)