obavijest

Promocija notnih izdanja akademika Stjepana Šuleka


vrijeme: 23.10.2019.
mjesto: Zagreb, Preporodna dvorana HAZU, Opatička 18

U srijedu, 23. listopada 2019., u Preporodnoj dvorani HAZU u Zagrebu, s početkom u 19 sati, Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju HAZU i Fond 'Stjepan Šulek', predstavit će notna izdanja iz opusa akademika Stjepana Šuleka: 4. klasični koncert i Vokalni ciklusi 'Pjesma mrtvog pjesnika' na poeziju Dobriše Cesarića i 'Strah' na poeziju Đure Sudete.

Stjepan Šulek bio je violinist, dirigent, glazbeni pedagog, a nadasve skladatelj, iza kojega ostaje nevelik ali markantan glazbeni opus u kojem dominiraju velike forme i veliki sastavi. Svojim visokom umjetničkim dosezima, Šulekov opus važan je i dragocjen prilog hrvatskom glazbenom stvaralaštvu i hrvatskoj i europskoj kulturi.

Nažalost, 33. godine nakon skladateljeve smrti, još uvijek ima djela iz njegove umjetničke ostavine koja žive samo u rukopisu, čekajući da ih se obznani i tako zauvijek probudi. Unatoč tome što su gotovo kaligrafski ispisana olovkom, dostupna su tek uskom krugu zainteresiranih umjetnika i muzikologa, koji se, nažalost, moraju zadovoljiti preslikama.

Polazi li se od toga da je svako prvo tiskano izdanje rukopisa početni i najvažniji korak prema oživotvorenju i punoj recepciji glazbenog djela, nije teško zaključiti da takav, ponekad pionirski izdavački poduhvat, na tome putu, zavrjeđuje pozornost i priznanje. Prilika za to bit će već na početku najavljeni događaj u Preporodnoj dvorani HAZU 23. listopada, kada će se predstaviti dva nova, ujedno i prvi put tiskana notna izdanja spomenutih Šulekovih opusa.

O izdanju Šulekovog 4. klasičnog koncerta u ime HAZU govorit će akademik Zoran Juranić, a o dvama vokalnim ciklusima Pjesma mrtvog pjesnika i Strah govorit će akademkinja Koraljka Kos i prof. Haris Nonveiller, predsjednik Fonda Stjepan Šulek.

U glazbenom dijelu programa izvedbe su iz vokalnih ciklusa Pjesma mrtvog pjesnika i Strah (uz recitacije) te 1. gudački kvartet iz ciklusa Moje djetinjstvo. (HAZU)

Program(D.H.F., 16.10.2019)

Tagovi: stjepan šulek