izložba

Izložba Peruška Bogdanića u Zaboku


vrijeme: 21.10.2019.
mjesto: Gradska galerija Zabok

Pučko otvoreno učilište Zabok poziva na izložbu Peruška Bogdanića 'Skulpture i crteži', koja se otvara u ponedjeljak, 21. listopada 2019., u 18 sati, u Gradskoj galeriji Zabok, povodom otvorenja manifestacije Dani Ksavera Šandora Gjalskog. Izložba ostaje otvorena do 8. studenog ove godine.

'Opus Peruška Bogdanića jedna je od najintrigantnijih kiparskih dionica u suvremenoj hrvatskoj skulpturi. Na tragu povratka kiparstvu, ali istovremeno kompleksno spajajući konstruktivistička, analitička i geometrijska načela redukcije pojavnog svijeta, Peruško Bogdanić izdvojio se finom metaforikom svojih formi, ali se jednako tako uspio morfološki i konceptualno odmaknuti od zahtjevne blizine Slavomira Drinkovića, Ljube De Karine ili Kuzme Kovačića.

Štoviše, bez obzira na odabir materijala, Peruško je u kontinuitetu stvarao oblike koji su čak bili bliži Arte Povera konceptu, ali je čuvao lirsku dimenziju skulpture. Jednostavne, ali nimalo arhaične, njegove su drvene skulpture ostale bliske prirodi i organičnosti, kao da ih je kipar tek malo „popravio“ i doradio, i gdje nota rustičnosti ne prelazi u grubost. Baštineći ideju kako dobra skulptura mora u sebi čuvati zatočenu energiju i sile Prirode, umjetnik u traganju za ravnotežom između odabranog komada materijala i naknadne kiparske intervencije želi zanatsko-tehnički aspekt svesti na minimum – tek malo oduzeti ili dodati formi, kako ju ne bi previše udaljio od prirodnog.' (...) – Iva Körbler, prilagođeno iz predgovora

(D.H.F., 16.10.2019)