" />
natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – Platform for Changes – Gruzija


prijava: 15.11.2019.
mjesto: Tbisili, Gruzija

Platform for Changes traži partnere za prijavu na poziv programa Kreativna Europa: Potpora za europske projekte suradnje (2020.) u okviru potprograma Kultura. Platform for Changes je neovisna neprofitna organizacija zaslužna za organizaciju pet izdanja festivala suvremenog plesa i eksperimentalne umjetnosti počevši od 2012. godine (Contemporary Dance and Experimental Art Festival in Tbilisi).

U okviru programa Kreativna Europa zainteresirani su razvoj projekta s primarnim ciljem podizanja kapaciteta umjetnika i profesionalaca u području plesa. Kroz međunarodnu suradnju žele razvijati programe međunarodne razmjene i koprodukcijske projekte u području plesa te u konačnici prikupiti znanja i vještine potrebne za pokretanje budućeg nezavisnog plesnog centra, prvog u Gruziji i široj regiji.

 

Kontakt:
 

Tamuna Gurchiani, Festival Director

tamuna_gurchiani@yahoo.com

 

Giorgi Spanderashvili, Festival Manager

g.spander@gmail.com

 

Partner Search from Georgia

 

(R.P.B., 21.10.2019)