novo izdanje

56. Glazbena tribina Opatija


vrijeme: 07.11.2019. - 10.11.2019.
mjesto: Opatija

Od 7. do 10. studenoga, na različitim lokacijama u Opatiji, održat će se 56. Glazbena tribina Opatija. Program tribine i ove će godine ponuditi koncerte hrvatskih i inozemnih umjetnika, okrugle stolove, predavanja i radionice.
 

7. 11. | Četvrtak


20:00 | Zlatna dvorana Hotela Imperial
Simfonijski puhački orkestar Oružanih snaga Republike Hrvatske
Ivan Josip Skender, dirigent
Arijana Gigliani Philipp, sopran
Davor Bobić: Zagorske slike, suita za simfonijski puhački orkestar
Anđelko Igrec: Granny’s Song, za simfonijski puhački orkestar
Ivana Kiš: Protest, za sopran i orkestar – praizvedba
Tena Ivana Borić: Pregnancy Mode, za puhački orkestar i udaraljke – praizvedba
Danijel Legin: Dyptich, za puhački orkestar – praizvedba
Tomislav Uhlik: Satyricon, za simfonijski puhački orkestar

8. 11. | Petak


10:00 | Kulturni dom Zora
Artist talk
Ansambl MIMITABU
Moderator: Margareta Ferek-Petrić
12:00 | Zlatna dvorana Hotela Imperial
Arijana Gigliani Philipp, sopran
Ivan Batoš, klavir
Berislav Šipuš: Tri pjesme na stihove Jure Kaštelana
Margareta Ferek- Petrić: Last smoke, za klavir
Tibor Szirovicza: Songs for Arja, za sopran i klavir
Berislav Šipuš: Ricercare, za klavir
Margareta Ferek- Petrić: Liederzirkus, za sopran i klavir
19:00 | Zlatna dvorana Hotela Imperial
Ansambl Mimitabu
Rei Munakata, dirigent
Johan Svensson: ampèrian loops – III
Mladen Tarbuk: Quatre épigrammes de temps, za piccolo/flautu/alt flautu/bas flautu, klarinet/bas klarinet, vibrafon/cajón, klavir, violinu i violončelo – praizvedba
Frano Đurović: io sono je t’aime, za ansambl i elektroniku – praizvedba
Hanna Hartman: The Boiler Room
Ricardo Eizirik: Junkyard piece IIa
22:30 | Zlatna dvorana Hotela Imperial
Matej Meštrović, klavir
Motiv / Improvizacija / Kompozicija

9. 11. | Subota


10:00 | Kulturni dom Zora
Predavanje: Andys Skordis
Takedimi… ritam i poliritam
12:00 | Zlatna dvorana Hotela Imperial
Zagrebački kvartet saksofona
Tomislav Uhlik: Šareni izlog, za kvartet saksofona
Marko Ruždjak: Arioso, za kvartet saksofona
Vjekoslav Nježić: Jakovljev san, za kvartet saksofona
Stanko Horvat: Rocambole, za kvartet saksofona
Viktorija Čop: Nova skladba, za kvartet saksofona – praizvedba
Dubravko Detoni: Zaboravljene muzike
15:00 | Kulturni dom Zora
Artist talks
ElektroINKeMenT
Moderator: Jana Haluza
Zagrebački kvartet saksofona
Moderator: Iva Lovrec Štefanović
17:00 | Zlatna dvorana Hotela Imperial
Ansambl Synchronos
Ivan Josip Skender, dirigent
Sanda Majurec: Citywalk, za flautu, klarinet, violinu, violončelo, udaraljke i klavir – praizvedba
Nico Muhly: Doublespeak, za komorni ansambl
Boris Jakopović: Elements eternal – praizvedba
Reiko Füting: F/fern, za ansambl
Dubravko Detoni: Duo, za dva proizvoljna glazbala – praizvedba
Andys Skordis: “u…zu” wailing – praizvedba
22.30 | Zlatna dvorana Hotela Imperial
ElektroINKeMenT
INK Experiment duo: Ivana Kuljerić Bilić & Nikola Krbanyevitch, vokali, udaraljke i elektronika
Mathieu Teissonniere, elektronika, kontrabas, el. gitara
Igor Kuljerić: Folk art
Marko Markuš: One for D. M., za udaraljke i elektroniku – praizvedba
Bruno Giner: Miroirs de peaux, za udaraljke i elektroniku – praizvedba
Silvio Foretić: Inter-ludium
Inter-tango iz opere Maršal
ElektroINKeMent: Y.org

10. 11. | Nedjelja


11:00 | Zlatna dvorana Hotela Imperial
Završni koncert Majstorskoga tečaja za studente instrumentaliste (studenti akademija u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Puli)
Voditelji/mentori: Mia Elezović, Ivana Bilić, Gordan Tudor
Mirela Ivičević: Growing3, za saksofone i klavir
Viktorija Čop: disPLAY, za mezzosopran, violinu, violončelo, harmoniku i klavir
Tomislav Uhlik: Elegija i ples, za flautu, violu i harfu
Krešimir Seletković: Slow motion, za flautu i harfu
Frederic Rzewski: Coming together


Izvor: www.hds.hr


Uskoro: