natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – HAYP IN SITU – Armenija


prijava: 27.11.2019.
mjesto: Armenija

HAYP IN SITU traži partnere za prijavu na poziv programa Kreativna Europa: Potpora za europske projekte suradnje (2020.) u okviru potprograma Kultura. HAYP IN SITU je neprofitna organizacija koja koordinira rad nomadske galerije HAYP i agencije IN SITU.
Tim čine kustosi i kulturni menadžeri s iskustvom rada u suradničkim projektima usmjerenim prema društvenom angažmanu.

U okviru programa Kreativna Europa zainteresirani su prijavu Europskog projekta suradnje u kategoriji manjih projekata. Projekt „Print Critical“ koji su počeli razvijati imao bi za cilj osigurati platformu kritičke rasprave, istraživanje, produkciju i diseminaciju stvaralaštva okupljenog prvenstveno oko teme tiska kao umjetničkog medija.

Kontakt:
Email: badoyan.asmik@gmail.com
Phone: + 37499741626 / +37443220433

Partner Search from Armenia


(D.H.F., 14.11.2019)