" />
konferencija, znanstveni skup

'Suvremeni film i njegove teorije: Od narativnosti događaja do vizualizacije života'


vrijeme: 27.11.2019. - 29.11.2019.
mjesto: Zagreb; Muzej suvremene umjetnosti, Avenija Dubrovnik 17

Hrvatsko društvo pisaca, Časopis za teoriju, kulturu i vizualne umjetnosti 'Tvrđa' i Centar za vizualne studije iz Zagreba organiziraju u Zagrebu 27., 28. i 29. studenog interdisciplinarni znanstveni simpozij 'Suvremeni film i njegove teorije: Od narativnosti događaja do vizualizacije života'.

Simpozij se organizira u povodu 20. obljetnice plodotvornog rada časopisa Tvrđa na svim razinama intelektualnog djelovanja - objavljivanje časopisa, knjiga i zbornika, organiziranje književno-znanstvenih skupova. Neki od simpozija u suradnji s Centrom za vizualne studije iz Zagreba poput međunarodne konferencije Visual Studies As Academic Discipline (2013.) s glavnim govornikom prof.dr. W.J.T. Mitchellom (Sveučilište u Chicagu, SAD) ocijenjeni su od međunarodne javnosti kao vrhunski skupovi interdisciplinarnih istraživača vizualne kulture. U tom pogledu je ideja simpozija da sustavno problematizira mjerodavne teorijske pristupe suvremenom filmu:

 

-  Socijalno-kritičke strategije: psihoanaliza, postkolonijalizam, neomarksizam

-  Proširenje polja vizualnosti

-  Nove estetike filma

-   Postmodernizam i dekonstrukcija

 

Osnovni ciljevi simpozija su razviti međunarodnu suradnju s relevantnim istraživačima filozofije filma, estetike i vizualne kulture u nastojanju da se u Hrvatskoj otpočne s tematiziranjem filma unutar područja vizualnih studija na razini sveučilišne, akademske, ali isto tako i općekulturne razine medijacije suvremenih paradigmi slike. Budući da su glavne tematske cjeline jubilarnoga 20. godišta časopisa TVRĐA posvećene neoavangardi, postmodernizmu i filozofiji filma, ovaj skup pridonijet će artikulaciji novog pristupa teorijskome uvidu u suvremeni film.

 

Organizacijsko-znanstveni odbor: prof. dr. sc. Žarko Paić, prof. dr.sc. Krešimir Purgar, prof.dr. sc. Marijan Krivak,  doc. dr.sc. Tonči Valentić, prof. dr. sc. Leonida Kovač, prof. dr. sc. Nikica Gilić, mag. filozofije i povijesti umjetnosti Dario Vuger

 

Simpozij će se odvijati u tri radna dana, s nizom tematskih cjelina, pozvanih predavanja, promocije knjiga i časopisa u prostoru Muzeja suvremene umjetnosti, Avenija Dubrovnik, 17, Zagreb.Glavni govornik u okviru skupa biti prof.dr. Dieter Mersch, Sveučilište u Zürichu, koji će održati predavanje iz područja epistemologije slike i paradigme znanosti o slici (Bildwissenschaft). Profesor Mersch zacijelo je jedan od najistaknutijih suvremenih filozofa umjetnosti, estetičara i teoretičara vizualnosti, autor brojnih utjecajnih djela na njemačkome jeziku od kojih valja izdvojiti knjigu Ereignis und Aura: Untersuchungen zu einer Ästhetik des Performativen (Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2006). Njegovo predavanje će se održati u srijedu, 27. studenog 2019.

 

Raspored rada simpozija:

 

Srijeda 27. 11. 2019.

 

Uvodno predavanje

 

11.00-12.30

Dieter Mersch, Umjetnička akademija (ZHdK), Zürich, Švicarska

Generativity versus Creativity. An Aesthetic Critique of Algorithmic Reasoning

 

Četvrtak 28. 11. 2019

 

9.45-10.00

Otvaranje simpozija i uvodne riječi: Zoran Ferić (predsjednik HDP-a), Žarko Paić i Krešimir Purgar

 

10.00-10.30

Predrag Finci (London)

Film kao priča

 

10.30-11.00

Goran Sunajko (Zagreb)

Fenomenologija filma

 

11.00-11.30

Žarko Paić (Zagreb)

Film kao mišljenje: Deleuzeova „ontologija slika“

 

11.30-12.00

Rasprava

 

12.00-12.15

Pauza za kavu

 

12.15-12.45

Krešimir Purgar (Osijek)

U pustinji slika: druga strana simulakruma

 

12.45-13.15

Dario Vuger (Zagreb)

Poslije filma – ponavljanje, serije i kinematički način života

 

13.15-13.45

Rasprava

 

14.00-16.00

Pauza za ručak

 

16.00-17.00

Predstavljanje knjige Žarka Paića The Spheres of Existence: Kierkegaard (KUD Apokalipsa, Ljubljana -Trinity College, Toronto University)

Moderatorica: Jasna Koteska (Skopje)

Sudjeluju: Žarko Paić (Zagreb), Jelena Đurić (Beograd), Primož Repar (Ljubljana), Janko Rožič (Ljubljana), Iztok Osojnik (Ljubljana)

 

Petak, 29. 11. 2019.

 

10.00-10.30

Marijan Krivak (Osijek)

Postoji li danas aura u filmu kao umjetničkoj formi?

 

10.30 -11.00

Tonči Valentić (Zagreb)

Totalitet i beskonačnost – filmska ontologija Stanleya Kubricka

 

11.00-11.30

Dina Pokrajac (Zagreb)

Duras/Godard dijalozi: poznavao sam je dvije ili tri godine

 

11.30-12.00 h

Rasprava

 

12.00-12.15

Pauza za kavu

 

12.15-12.45

Leonida Kovač (Zagreb)

Od renesense nadalje: čitajući Sebalda i Farockija

 

12.45-13.15

Višnja Vukašinović (Zagreb)

Slika s tajnom – logika filmske slike u Kući na pijesku Ivana Martinca

 

13.15-13.45

Rasprava

 

14.00-16.00

Pauza za ručak

 

16.00-17.00

Kako misliti egzistencijalni obrat?

 

– Razgovor i predstavljanje djelovanja KUD Apokalipsa i rada Srednjeevropskega raziskovalnega inštituta Soeren Kierkegaard Ljubljana

Sudjeluju: Jasna Koteska (Skopje), Žarko Paić (Zagreb), Jelena Đurić (Beograd), Primož Repar (Ljubljana), Janko Rožič (Ljubljana).

– Predstavljanje knjige Primoža Repara Dar osebe: Kocbek, Gosar, Krek

– Predstavljanje časopisa Apokalipsa i tematskih zbornika o Kierkegaardu

 

17.00

Zatvaranje rada simpozija

 

(R.P.B., 25.11.2019)